xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nationale Kliniske Retningslinjer – udvalgte anbefalinger til brug i almen praksis

Denne folder er en samling af udvalgte anbefalinger fra nationale kliniske retningslinjer, der er særligt relevante for almen praksis.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 26 JUN 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer er faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtteværktøj af sundhedsprofessionelle.

Formålet er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet.