xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brugbare byer for seniorer

Til inspiration for kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum, har vi udgivet nogle materialer om, hvordan man kan gøre byer og byrum mere brugbare for seniorer - herunder et idékatalog og en værktøjskasse.

Omkring hver 5. borger i Danmark er 65 år eller ældre. Og andelen af ældre i befolkningen er støt stigende. Derfor er behovet for at udvikle brugbare byer for seniorer højaktuelt.

Ved Sundhedsstyrelsens webinar i april 2021, om hvordan man kan gøre byer mere brugbare for seniorer, blev et idékatalog og en værktøjskasse præsenteret.

Med idékataloget og værktøjskassen kan man blandt andet blive klogere på:

  • hvad der karakteriserer en brugbar by for seniorer
  • hvilke fysiske rammer, der stimulerer et godt hverdagsliv og gode oplevelser i byen for alle borgere og specifikt de 65-årige og ældre.

I webinaret deltog blandt andre Mads Biering la Cour, der er chef for Sundhedsstyrelsens enhed Ældre og demens, sammen med daværende social- og ældreminister Astrid Krag og Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer, med flere.

Webinaret "Hvordan kan du gøre din by mere brugbar for seniorer", 29. april 2021

Bag om analysen

Der er gennemført interviews i både store og små byer i landets fem regioner, og der er foretaget observationer i mange forskellige slags byrum. Mere end 50 seniorer mellem 65 og 99 år har deltaget i interviews. På denne baggrund blev der identificeret seks overordnede behov.

Analysen baserer sig desuden på litteraturstudier, interview med en lang række eksperter samt en afdækning af fremtidstrends, som er relevante for byudvikling målrettet seniorer.

Materiale

Ud over idékataloget og værktøjskassen er der en lille folder med nogle af de temaer og spørgsmål, som er uddybet i de to publikationer. En kort animationsfilm beskriver med citater de seks overordnede seniorbehov i byen.

Idékataloget og værktøjskassen og det øvrige materiale er udarbejdet med midler afsat i satspuljeaftale:

Se "Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2019-2022"

Se Idékataloget 

Se Værktøjskassen

Se folderen 

Se animationsfilmen 

Opdateret 31 JAN 2023