xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fysisk aktivitet hos ældre

Hvis man vil bevare sit gode helbred og sin evne til at klare hverdagen langt op i årene, er fysisk aktivitet helt centralt. Mange ældre mennesker bevæger sig dog for lidt. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med fysisk aktivitet til ældre.

Ældre mennesker har større risiko end andre for at miste deres funktionsevne og ikke længere kunne klare hverdagen selv. Derfor er det særlig vigtigt for ældre at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition og balanceevne og så vidt muligt bevare kroppens muskel- og knoglestyrke.

En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og det fysiske helbred, mens en fysisk inaktiv hverdag er medvirkende til højere sygelighed og dødelighed og en øget risiko for nedsættelse af funktionsevnen. Kommunernes hovedfokus bør rettes mod de ældre, der ikke efterlever anbefalingen om minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet.

Ældre mennesker er forskellige, når det gælder fx alder, socioøkonomisk status, kultur, sygdom og funktionsniveau. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tilbyder forskellige former for fysisk aktivitet, der tager hensyn til den enkeltes evner, ønsker og evt. helbredsproblemer.

Fysisk aktivitet kan både være selvorganiserede aktiviteter i hverdagen og mere struktureret og organiseret træning – enten i kommunalt regi eller i de frivillige foreninger og oplysningsforbund. 

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Aktiviteter i nærmiljøet, fx gang flere dage om ugen i mindre grupper
  • En frivillig motionsven, som borgeren kan træne sammen med enten hjemme, udenfor eller i idrætsanlæg
  • Individuelt tilpasset styrketræningsforløb til ældre, hvor der fx er brug for at borgeren får stærkere muskler og bedre balance 

Anbefalinger om fysisk aktivitet målrettet ældre:

  • Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet
  • Fysiske rammer, der inspirerer til fysisk aktivitet ved ældreboliger og plejecentre
  • Tilbud til fysisk inaktive ældre
  • Tilbud til borgere med særlige behov
  • Forebyggende hjemmebesøg til ældre
 
Opdateret 24 MAR 2023