xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beredskab

Sundhedsstyrelsen arbejder med beredskab, så vi er forberedte hvis vi rammes af katastrofer som epidemier, terrorangreb, større ulykker, voldsomt uvejr og atomudslip.

Sundhedsstyrelsen er den overordnede nationale myndighed for beredskabet i sundhedssektoren, og vi arbejder tæt sammen med blandt andet kommunerne, regionerne, politiet og Beredskabsstyrelsen.

Det betyder blandt andet, at vi løbende rådgiver regioner og kommuner om deres sundhedsberedskab og deltager i kurser og øvelser.

Vi har fast plads i de nationale stabe, der træder sammen, hvis Danmark rammes af ulykker, angreb eller naturkatastrofer, og er ansvarlige for den overordnede koordinering af sundhedsberedskabets samlede indsats.

Opdateret 29 JUL 2022