xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivende udvalg for nationale screenings­programmer

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende nationale screeningsprogrammer.

Formålet med det rådgivende udvalgs arbejde er at sikre det bedst mulige grundlag for beslutninger vedrørende konkrete nationale screeningsprogrammer i Danmark.

Sundhedsstyrelsen kan indhente rådgivning fra udvalget om:

  • screeningsområdet generelt
  • det beslutningsgrundlag, som bør være til stede for at vurdere et nationalt screeningsprogram
  • indførelse af nye nationale screeningsprogrammer
  • eksisterende nationale screeningsprogrammer, herunder informationsmateriale

Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Habilitetserklæringer for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Mødereferater

Medlemmer

Repræsentant Udpegning 
Forperson  Sundhedsstyrelsen
Olav Bjørn Petersen
Professor i Føtalmedicin, ph.d., Center for Føtalmedicin og Gravide,
Rigshospitalet 
Danske Regioner

Ida Agnete Dalsjö
Seniorkonsulent i Center for Sundheds- og Socialpolitik
Danske Regioner

Danske Regioner
Janne Villemoes Bigaard
Overlæge, projektchef, ph.d.
Screening, symptomer og vaccination, Kræftens Bekæmpelse
Danske Patienter
Ida Donkin 
Læge, ph.d.
Nordsjællands Hospital
Etisk Råd
Ida Vogel
Professor, dr.med. og ph.d.
Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet, og Klinisk Genetisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital
Lægevidenskabelige selskaber
Andreas Røder
Professor, overlæge, urolog og ph.d.
Rigshospitalet
Lægevidenskabelige selskaber
Rikke Søgaard
Professor 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut
Syddansk Universitet
Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi
John Brandt Brodersen
Professor
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Københavns Universitet
Berit Andersen
Professor, ledende overlæge
Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet
Søren Birkeland
Professor, cand.jur., ph.d.
Institut for Regional Sundhedsforskning
Syddansk Universitet
Syddansk Universitet
Henrik Møller
Professor i kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning 
Klinisk Institut
Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Henrik Støvring
Seniorforsker, dr.med., ph.d. og cand.scient.
Steno Diabetes Center Aarhus og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Dansk Epidemiologisk Selskab
Stense Farholt 
Speciallæge i pædiatri med overlægefunktion i Center For Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital
Dansk Pædiatrisk Selskab
Opdateret 01 AUG 2023