xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Det Rådgivende Udvalg

Der er nedsat et Rådgivende Udvalg for Den Nationale Rekommandationsliste, hvis opgave er at rådgive Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af rekommandationerne.

Det Rådgivende Udvalg består af medlemmer udpeget af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Den primære opgave for det Rådgivende Udvalg er at drøfte den metodemæssige tilgang og indstille de enkelte rekommandationer til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Formandskab og sekretariatsfunktionen for det Rådgivende Udvalg varetages af Indsatser for Rationel Farmakoterapi under Sundhedsstyrelsen.

Medlemmer af det Rådgivende Udvalg

  • Jesper Hallas
    Speciallæge i klinisk farmakologi, cand.med, dr.med., professor, overlæge, udpeget af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
  • Jørgen Jensen
    Speciallæge i almen medicin udpeget af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
  • Hanne Rolighed Christensen
    Speciallæge i klinisk farmakologi, ph.d., overlæge, udpeget af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber

Habilitetserklæringer for medlemmer af udvalget

Opdateret 01 AUG 2023