xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsens Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi

Det rådgivende udvalgs overordnede opgaver er at rådgive Sundhedsstyrelsen aktivt i forhold til at skabe retning for Indsatser for Rationel Farmakoterapis arbejde.

Udvalget skal bibringe viden om og medvirke til koordinering af nationale indsatser inden for rationel farmakoterapi og skal understøtte implementering af produkter om rationel farmakoterapi.

Formålet med udvalgets arbejde er at sikre, at indsatserne er relevante og responsive i forhold til at understøtte rationel anvendelse af lægemidler i almen praksis i Danmark.

Formand for udvalget er enhedschef i Enhed for evidensbaseret medicin (EBM) i Sundhedsstyrelsen. De udpegede medlemmer har en særlig indsigt inden for rationel farmakoterapi og er udpeget for 2 år.

Medlemmer

 • Thomas Birk Kristiansen, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Jens-Ulrik Rosholm, udpeget af Dansk Selskab for Geriatri
 • Charlotte Vermehren, udpeget af Danmarks Farmaceutiske Selskab
 • Kristian Karstoft, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Martin Balslev Jørgensen, udpeget af Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Kirsten Høj, udpeget af Forskningsenhederne for Almen Praksis
 • Birgitte Klindt Poulsen, udpeget af Region Nordjylland
 • Lise Bakkestrøm Rosenbæk, udpeget af Region Midtjylland
 • Trine Malling Lungskov, udpeget af Region Syddanmark
 • Ulrik Dragsted, udpeget af Region Sjælland
 • Mikkel Bring Christensen, udpeget af Region Hovedstaden
 • Rikke Hamfeldt, udpeget af Ældre Sagen
 • Mikkel Sjølund, udpeget af Psykiatrialliancen
 • Bo Christensen, Sundhedsstyrelsens sagkyndige for almen medicin

 Opdateret 01 AUG 2023