xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dosis­overvågning og måletjenester

Sundhedsstyrelsen tilbyder dosisovervågning af arbejdstagere (persondosimetri) samt kalibreringer og kontroller af instrumenter (standarddosimetri).

Begge laboratorier er akkrediteret af DANAK (reg. nr. 503) og arbejder efter ISO/IEC 17025. Det nærmere omfang af både akkrediterede og ikke-akkrediterede ydelser kan findes på de underliggende sider. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

Læs mere på DANAKs hjemmeside

Opdateret 14 JAN 2020