xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dosisovervågning (Persondosimetri)

Persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere.

Persondosimetrilaboratoriet er en del af sektionen Dosimetri, Måling og Beredskab (DMB) i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Nogle af laboratoriets ydelser er akkrediteret af DANAK, og laboratoriet arbejder efter standarden ISO/IEC 17025.

Persondosimetrilaboratoriet tilbyder dosisovervågning i form af bl.a. helkropsdosimetre, fingerdosimetre, skulderdosimetre og neutrondosimetre. For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning, er det nødvendigt først at oprette en aftale med laboratoriet.

Er du ny kunde?

For at kunne blive tilmeldt dosisovervågning skal din virksomhed først oprettes som kunde ved at udfylde en webformular.

Er du eksisterende kunde?

Er din virksomhed oprettet som kunde, kan du melde personer til dosisovervågning. Du kan også ændre i registrerede oplysninger om virksomheden samt afmelde personer, der allerede er dosisovervåget.

Hvad bidrager dosisovervågning til? 

Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (f.eks. ved brug af røntgenanlæg og radioaktive stoffer, nukleare anlæg), er et af flere vigtige elementer for at sikre en optimal strålebeskyttelse på arbejdspladsen.

Ud over at give et mål for den stråledosis, den enkelte arbejdstager modtager i en given periode, har dosisovervågningen også det formål at den kan demonstrere overholdelsen af lovgivningsmæssige krav, herunder overholdelse af dosisgrænser.

Opdateret 23 JAN 2023