Engelsk

Opgørelse over ventetider på kræft- og hjerteområdet

Hver måned indberetter regionerne til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet er overholdt.

N.B. Hvis intet er angivet, er der tale om indberetninger i forhold til kræft.

Antal indberetninger om overskridelse af maksimale ventetider for 2019

2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

Region Hovedstaden

6

1

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Region Midtjylland

4

5

4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Region Nordjylland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Sjælland

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Region Syddanmark

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I alt

14

7

7

13

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Antal indberetninger om overskridelse af maksimale ventetider for 2018­

Opdateret 1. marts 2019

2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

Region Hovedstaden

 

1

1

1

 

1

 

 

 

4

3

10

21

Region Midtjylland

7

1

1

3

1

1

 

1

1

1

1

2

20

Region Nordjylland

 

 

1

1

1

2

3

 

6

2

1

1

18

Region Sjælland

 

1

2

2

 

3

5

21

 

 

 

3

37

Region Syddanmark

 

 

 

 

 

 

8

 

2^­­­

 

2

1

12­­­^

I alt

7

3

5

7

2

7

16

22

9

7

7

17

109^

­^ heraf 1 hjertesygdom

Opdateret 24 MAJ 2019