xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Om speciale­planlægning

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark.

Specialfunktioner dækker over de opgaver på sygehusene som er særligt vanskelige på grund af sjældenhed eller kompleksitet, eller som er meget omkostningstunge. Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne. Hovedparten af sygehusvæsnets funktioner, de såkaldte hovedfunktioner, kan regionerne planlægge uden Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Sundhedsstyrelsen udarbejder specialeplanerne i samarbejde med regionerne. Regionerne har ansvaret for at planlægge og drive det offentligt finansierede sygehusvæsen i Danmark, men skal indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning i deres planlægning, og skal have Sundhedsstyrelsens godkendelse til at varetage specialfunktioner.

Formål

Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Specialeplanlægningen skal desuden fremme den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling samt uddannelse med henblik på fortsat opretholdelse og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser.

Endelig skal specialeplanlægningen tilgodese, at sundhedsydelser af høj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse leveres så tæt på patienten som muligt. Specialeplanlægningen skal samtidig sikre den nødvendige planlægning, koordination og samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter.

Opdateret 02 SEP 2019