xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NORM affald

NORM betegner naturligt forekommende radioaktivt materiale eller på engelsk Naturally Occurring Radioactive Material.

NORM er betegnelsen for materialer med et indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer som er større end de af Sundhedsstyrelsen fastsatte undtagelsesniveauer.

Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af NORM er underlagt krav om tilladelse eller underretning af Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 03 MAJ 2019