xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye og mere fleksible indsatser til pårørende til personer med demens

I inspirationskataloget finder du gode eksempler, tips, tjeklister og efter hvert kapitel er der en række refleksionsspørgsmål til udvikling af indsatser målrettet pårørende.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022

Hvordan kan du som medarbejder i kommunen eller i en frivillig organisation være med til at styrke livskvaliteten hos pårørende til personer med demens gennem en fleksibel indsats? Det vil vi med dette inspirationskatalog give dig konkrete forslag til.

Indhold i inspirationskataloget:

1. Indledning
2. Før indsatsens opstart
3. Under indsatsen
4. Forankre indsatsen
5. Datakilder