xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspirationsmateriale til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale som en del af et initiativ om forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen

VIDEN OG INSPIRATION 22 AUG 2023

Formålet med materialet er at give kommuner og private aktører på området inspiration til at forebygge og til dels håndtere omsorgstræthed og forråelse gennem udvalgte modeller, metoder og tilgange. Materialet er især rettet mod ansøgere til puljen forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen (2023-2026), men vil også generelt kunne bruges som faglig inspiration til arbejdet på ældreområdet.

Inspirationsmaterialet skal ses som en faglig introduktion til arbejdet med at forebygge omsorgstræthed og forråelse. I materialet rammesættes omsorgstræthed og forråelse og derudover præsenteres forskellige modeller og metoder til at forebygge og afhjælpe omsorgstræthed.

Inspirationsmaterialet er baseret på en vidensafdækning af relevant faglitteratur på området. Materialet er ligeledes baseret på fem interviews med videnspersoner, der har bidraget med forskellige perspektiver på arbejdet med omsorgstræthed og forråelse. Yderligere er der gennemført en række interviews med ledere og medarbejdere i fire kommuner.

Indhold

  1. Baggrund og formål med materialet
  2. Inspiration til modeller og metoder, der kan forebygge og afhjælpe omsorgstræthed og forråelse
  3. Udvalgt baggrundslitteratur til inspiration i arbejdet med at forebygge omsorgstræthed og forråelse

Hent inspirationsmaterialet  

Læs mere om puljen