xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt inspirationsoplæg om værdighed i ældreplejen

Få fælles faglig inspiration, når en af videnscentrets eksperter kommer ud og holder oplæg om værdighed i ældreplejen for jeres medarbejdere.

Nu kan I som private og kommunale leverandører og plejeenheder få et oplæg af en af videnscentrets eksperter om værdighed i ældreplejen. Oplægget kan give jer inspiration og perspektiver på, hvordan I kan forstå værdighed i ældreplejen, hvordan I omsætter værdighedspolitikken til praksis eller til fælles faglig refleksion. Vi kan efter aftale lægge særlig vægt på et af temaerne fra værdighedspolitikkerne i en del af oplægget.

Målet med inspirationsoplægget er at give jer en forståelse af, hvordan I kan arbejde konkret med at videreudvikle værdighed i ældreplejen.

Indhold og tilrettelæggelse

Oplægget varer som udgangspunkt 1 time. Vi tilrettelægger indholdet i oplægget, men er der en enkelt særlig pointe, I ønsker fremhævet, er vi åbne over for det.
Vi anbefaler, at inspirationsoplægget bruges som optakt til en workshop faciliteret af videnscentret, hvor I arbejder med, hvordan I lokalt kan arbejde med værdighed i praksis. Vi aftaler sammen, hvorvidt oplægget kan afholdes ved fysisk møde eller online i forbindelse med et arbejdsseminar eller en lokal temadag.

Målgruppe

Målgruppen for inspirationsoplægget er medarbejdere og ledere i ældreplejen, men kan også være det politiske eller strategiske ledelseslag i en kommune og kommunens interessenter og aktører på ældreområdet, som fx skal bidrage til kommunens værdighedspolitik. Vi forventer, at I er minimum 25 deltagere, og at ledelsen er repræsenteret ved mindst to ledere.

Sådan søger I

Er du interesseret i at booke os til et fagligt oplæg, skal du bruge kontaktformularen nedenfor. Her gør du kort rede for, i hvilken sammenhæng oplægget skal indgå. Vi ringer jer herefter op med henblik på gensidig forventningsafstemning. 

Send den udfyldte kontaktformular til: vaerdighed@sst.dk.

Vi behandler henvendelser, efterhånden som vi modtager dem. Vi prioriterer henvendelser fra jer, der netop har gennemgået et af vores korte rådgivningsforløb, eller som har fået påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover prioriteres førstegangshenvendelser.

Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Dette vil I blive informeret om, hvis det er aktuelt.

 
Opdateret 24 FEB 2023