xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læs mere om programmet her

Vi skaber rammen om det gode ungeliv 

I ”Fælles om ungelivet” er det vores vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer. Et vigtigt skridt på vejen mod visionen er aktivt og målrettet at arbejde for ungefællesskaber uden rusmidler. ”Fælles om ungelivet” udfolder sig lige nu i en pilotfase, hvor fem kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden skal være med til at udvikle opskrifter på, hvordan kommuner kan samarbejde med forældre og det organiserede fritidsliv om at skabe rammen om det gode ungeliv.

Film om Fælles om ungelivet

Vi tager afsæt i forskningen

Fælles om ungelivet bygger på eksisterende viden og inddrager relevant forskning på området. Programmet har især hentet inspiration fra den såkaldte ”islandske model”, der - sammen med en række andre tiltag - har været bemærkelsesværdig effektiv i arbejdet med at få unge på Island til at drikke mindre alkohol og ryge mindre.

Vi vil gerne have flere med

De resultater og erfaringer, pilotfasen løbende genererer, vil blive bearbejdet og formidlet løbende. Både internt blandt parterne i Fælles om ungelivet, så vi sikrer, at vi lærer af vores erfaringer. Men også på nationalt niveau hvor videndeling skal sikre, at fx andre kommuner, idrætsorganisationer, dagligvarekæder, uddannelsesinstitutioner og andre centrale interessenter kan få inspiration til at være medløftere på visionen. Fælles om ungelivet handler nemlig også om at skabe en national bevægelse. 

Vi er snart klar til at udrulle og afprøve Fælles om ungelivet i flere kommuner - har din kommune interesse i at være med?

Fra medio 2024 til og med udgangen af 2027 overgår programmet fra pilotfasen til programfasen, hvor det udviklede koncept i pilotfasen i samarbejde med TrygFonden skal udrulles og afprøves i en række ”programkommuner”.

Læs mere her

 

Kontakt 

Vil du vide mere om Fælles om ungelivet, så kontakt programleder Maria Koch Aabel på mail eller tlf. 72228666