xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagpersoner der arbejder med unge

Unge og psykisk lidelse eller mistrivsel

Antallet af børn og unge, der har psykiske lidelser eller adfærdsmæssige forstyrrelser, har været kraftigt stigende over de seneste 10-20 år. Cirka to elever fra hver 9. klasse har i dag en psykisk sygdom. Halvdelen af alle psykiske lidelser har deres debut inden 14 års alderen, og 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen. Fagpersoner, der arbejder med unge, vil derfor være i kontakt med nogle, som har eller får psykiske problemer.

Det er vigtigt, at de unge ikke går med de psykiske problemer alene, og her har fagpersoner omkring de unge en vigtig rolle. Jo tidligere man får hjælp, jo bedre behandlingsmuligheder er der, og jo hurtigere kan man få det godt igen. Faktisk får de fleste unge det godt igen efter en tid med psykiske problemer eller en psykisk lidelse. Psykisk sygdom er nemlig ikke for livet, og det er vigtigt at fortælle de unge.

Årsagerne til psykiske lidelser hos børn og unge er komplekse, og det kan være en kombination af både strukturelle, biologiske, psykologiske og sociale forhold, der gør, at et barn eller ungt menneske udvikler en psykisk lidelse.

Én af risikofaktorerne er psykisk mistrivsel, og på tværs af flere undersøgelser ses en stigende tendens til, at flere og flere børn og unge udvikler psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel er dog ikke ensbetydende med forekomst af psykisk lidelse, og den tidlige indsats i forhold til forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge er således tæt forbundet med en indsats for at forebygge mistrivsel og fremme en bedre mental sundhed.

Læs mere om psykiske lidelser hos børn og unge

Vigtigheden af at skabe åbenhed blandt de unge

Som led i at forebygge psykisk mistrivsel er det vigtigt, at man som voksen, der arbejder med unge, kan tale åbent om deres trivsel og eventuelle psykiske problemer. Mange unge ved ikke, hvor de skal søge råd, hjælp og vejledning, når de føler behov for det, og tabu kan spænde ben for åbenhed.

Men åbenheden kan gøre en forskel, og derfor er det vigtigt at bringe viden og debat om trivsel, psykiske problemer og -sygdom ind i de unges hverdag og give de unge redskaber og tillid til mere åbenhed. Denne dialog kan fx tages i skolen eller i ungdomsklubben. Du behøver ikke at have et indgående kendskab til psykisk sygdom for at tage dialogen, men alene det, at skabe et rum for at sætte ord på tanker og følelser, hvor man bliver spejlet, kan gøre en forskel for den unge.

Hvornår og hvordan tager man snakken om psykiske problemer?

Det kan være svært at vurdere, hvornår og hvordan man skal tale med den unge om psykiske problemer. Du kan med udgangspunkt i vores Lærerfolder, og i dialog med den unge, tage en snak om, hvor alvorlige de psykiske problemer er, og hvordan man kan reagere på dem. I folderen finder du en kontinuum model (se også nederest på siden), som går fra trivsel til alvorlige psykiske problemer, som kan hjælpe jer i samtalen om de psykiske problemer. I folderen er der også råd og forslag til, hvordan du som fagperson kan støtte den unge i situationen.

Hent Lærerfolder i pdf

Bryd tavsheden - et læringsmateriale til at bryde tavsheden blandt unge

Vi har udviklet et materiale med oplysende, spændende og sjove spots, undervisningsmateriale og aktiviteter for alle unge mellem 14 - 20 år. Det henvender sig samtidig til lærere, forældre, pædagoger m. fl. Det kan bruges direkte i undervisningen, og anvendes til at starte en dialog om trivsel, psykiske problemer og -sygdom.

Gå til materialet Bryd Tavsheden

Introfilm til materialet Bryd Tavsheden


Kontinuum modellen - et redskab til snakken om trivsel

Kontinuum modellen, som går fra trivsel til alvorlige psykiske problemer, kan hjælpe dig og den unge i samtalen om trivsel og eventuelle psykiske problemer. Klik på billedet for at se en større version.

Opdateret 19 SEP 2023