xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling

Vi har en lang række praksisnære kompetenceudviklingstilbud inden for demens både for dig som medarbejder og leder.

E-læring

Vi har flere gratis e-læringsmoduler til dig, der interesserer dig for eller arbejder med demens. Prøv fx modulet Nedbring forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, som giver dig input til, hvad du kan gøre, i stedet for at give antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Prøv også modulerne Værdighed i praksis, Perspektivskifte, Forbedringscirklen og Lytte og spørge med den anden i centrum.

 

Implementerings- og læringsforløb

Som kommune kan I søge om at deltage i et af vores implementerings- og læringsforløb, som skal støtte jer i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder med borgere.

Forløb med demensrejseholdet

Et forløb med demensrejseholdet er et praksisnært forløb for plejepersonalet ledet af en af vores rejseholdskonsulenter.

Diplommodul

Er du leder eller medarbejder i ældreplejen, kan du søge om at deltage på det gratis diplommodul ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv.”

Undervisningsmateriale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale, som fx kan bruges på fællesmøder, personalemøder og lignende. Materialet består af en serie slides og en animationsfilm om, hvordan I kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder.

Opdateret 20 MAR 2023