xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilbud om læring og støtte til praksis på demensområdet

Sundhedsstyrelsen udbyder forskellige praksisnære forløb til kommuner og private leverandører af ældrepleje med det formål at give læring og støtte til praksis i forbindelse med pleje og omsorg af mennesker med demens.

Demensrejseholdet

Demensrejseholdet er et praksisnært læringsforløb i kommuner faciliteret af konsulenter. Kompetenceudviklingsforløbene har til formål at give medarbejderne kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens. Et forløb med Demensrejseholdet tager udgangspunkt i konkrete oplevelser fra medarbejdernes hverdag med borgerne. I får ny viden og lærer konkrete metoder at kende, men samtidig skal I under forløbet løbende afprøve metoder i praksis og reflektere over deres effekt bl.a. for borgernes trivsel.

Du kan læse mere her

Korte rådgivningsforløb

Korte rådgivningsforløb er en mulighed for at få korte skræddersyede forløb specifikt knyttet til arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Formålet er at give sparring til den problematik, som en kommune, en kommunal enhed eller en privat leverandør står overfor og i samarbejde finde frem til handlemuligheder og forbedringstiltag, som kan bidrage til en øget tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere på arbejdspladsen.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Opdateret 18 MAR 2024