xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspiration til kurser til pårørende til mennesker med demens

Mange pårørende til mennesker med demens yder en betydelig omsorgsindsats, og det kan være både fysisk og psykisk belastende for dem. Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet et kursusforløb, der kan give pårørende viden om demens og redskaber til at kommunikere anerkendende med den demensramte.

Rollen som nærmeste pårørende til en demensramt kan være både psykisk og fysisk belastende. Pårørende til demensramte har en øget risiko for at udvikle depression og angst, og har generelt et dårligere helbred end mennesker, der ikke har demens tæt inde på livet som pårørende.

Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet og afprøvet kursusforløbet 'Samvær med mennesker med demens', der baserer sig på behandlingsformen psykoedukation og Marte Meo-metoden. Materialet om kursusforløb er tænkt som inspiration til fagprofessionelle, der afholder kurser for pårørende til mennesker med demens.

Formålet med kurset er at give de pårørende viden om demens og redskaber til at kommunikere på en anerkendende måde. Samtidig tilbydes de pårørende gennem kurset samvær og netværk med andre i en lignende livssituation.

Kursusforløbet er blevet afprøvet i forløb med både ægtefæller og voksne børn til personer med en demenssygdom. Afprøvningen er gennemført i et samarbejde med Aalborg, Nyborg, Odense og Roskilde kommuner i løbet af 2014 og 2015.

Sundhedsstyrelsen har evalueret kursusafprøvningen på baggrund af både kvantitative og kvalitative data, der er indhentet dels ved spørgeskemaundersøgelser, dels ved interviews blandt deltagende pårørende og undervisere.

Som en del af evalueringen er der foretaget en vurdering af omkostningerne ved kursusindsatsen, som en kommune forventes at have, hvis den vil tilbyde et tilsvarende kursusforløb for pårørende til mennesker med demens. Omkostningsvurderingen er fortaget af Socialstyrelsen for Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 30 APR 2019