xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden om pårørende

Hvad er de vigtigste behov og største udfordringer blandt pårørende i ældreplejen? Og hvilke indsatser rettet mod pårørende giver gode resultater? Bliv klogere her.

Her finder du de nyeste udgivelser om pårørende på ældreområdet. Udgivelserne giver dig både indsigt og viden om behovene hos ældre og pårørende, men også i de gode erfaringer, som forskellige kommuner har gjort sig ved konkrete initiativer.

Udgivelserne kan være med til kvalificere og understøtte de indsatser, som du og din kommune sætter i gang målrettet pårørende til syge eller svækkede ældre.

Forstå de pårørende og deres behov

Pårørende til svækkede ældre er ofte i en udfordrende livssituation med mange bekymringer, belastninger og praktiske gøremål. Samtidig er de meget forskellige i forhold til deres viden, erfaring og muligheder. Her kan du dykke ned i den viden, der er indsamlet om pårørende i ældreplejen.

Initiativer og indsatser

Der findes allerede en hel del erfaringer med, hvilke initiativer og indsatser rettet mod pårørende der giver gode resultater. Læs her en vifte af rapporter og analyser.

Opdateret 30 JUN 2022