xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frit valg

Ældre har i dag ret til selv at bestemme leverandør af madservice, personlig og praktisk hjælp og plejebolig. Læs mere om reglerne her.

I 2002 blev der indført frit valg af plejeboliger. Året efter blev der indført frit valg af hjemmehjælp, herunder personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Kommunerne har også mulighed for at anvende private leverandører på de rehabiliteringsforløb, der har været lovpligtige siden 2015. Men de er ikke forpligtede til at etablere frit valg af rehabiliteringsforløb.

Formålet med det frie valg er at øge tilfredsheden med den offentlige service ved at sikre, at borgerne har mulighed for at vælge mellem de tilbud, der passer dem bedst. Frit valg kan samtidig skabe konkurrence mellem leverandører og dermed understøtte kvaliteten og effektiviteten i de offentlige serviceydelser.


Opdateret 20 MAJ 2022