xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Borgerinddragelse

Befolkningens viden, erfaringer og behov spiller en helt central rolle for alt, hvad vi gør i Sundhedsstyrelsen. Inddragelse af borgerne – både som patienter, pårørende og generelle brugere af sundhedsvæsenet – er derfor afgørende for, at vi kan skabe de bedst mulige rammer for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme på sundheds- og ældreområdet.

Skal Sundhedsstyrelsen lykkes med at skabe holdbare løsninger, er det en forudsætning, at vi inddrager og lytter til borgernes erfaringer fra mødet med sundheds- og ældreområdet. Ved borgere forstår vi her mennesker, for hvem ydelser på sundheds- og ældreområdet er relevante i bred forstand. Det gælder fx patienter på sygehuse og deres pårørende, men også brugere af hjemmepleje, tandlæger og apoteker, eller folk som deltager i forebyggelsesindsatser i kommuner, eller får vaccineret deres barn hos den praktiserende læge – for blot at nævne nogle få eksempler.

Formålet med at inddrage disse og andre grupper af borgere er at give dem et direkte talerør og gøre dem til aktive medspillere i arbejdet med at tilrettelægge nye indsatser og skabe nye initiativer. På den måde tager vi løbende temperaturen på, hvordan borgerne oplever deres møde med sundheds- og ældreområdet.

Vi arbejder derfor målrettet med borgerinddragelse og har gode erfaringer med at bringe borgernes perspektiver i spil, fx når der skal formuleres nye retningslinjer, patientforløb mv. I arbejdet kan borgerne være repræsenteret via en patientforening, pårørendeforening og andre grupperinger eller blot som sig selv, med de erfaringer, de selv har gjort sig i mødet med sundheds- og ældreområdet.

Politik for borgerinddragelse

For at systematisere arbejdet med borgerinddragelse har vi en politik for borgerinddragelse, som skal tydeliggøre det stærke fokus på mennesket i en samfundsmæssig kontekst. Formålet med politikken er at revitalisere styrelsens arbejde med borgerinddragelse og at øge vores kendskab til de muligheder, der er for at inddrage borgerne. Vi ønsker desuden at sætte fokus på vidensdelingen på tværs af styrelsen, så vi kan lære af hinandens gode erfaringer med at inddrage borgere.

Politikken handler om organisatorisk borgerinddragelse, hvor borgerens perspektiv aktivt og systematisk inddrages i Sundhedsstyrelsens arbejde, og at borgerne derigennem får indflydelse på udviklingen af sundheds- og ældreområdet.

Læs Politik for Borgerinddragelse

Brugerinddragelse i Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et idékatalog om brugerinddragelse ved udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Ved udarbejdelse af NKR, kan brugernes perspektiv i kombination med de sundhedsprofessionelles bl.a. skabe mulighed for, at man afdækker kliniske spørgsmål, der er relevante for både klinikere og patienter. Brugerinddragelse kan også inspirere til at stille spørgsmål til effekter og bivirkninger, man ellers ikke ville stille.

Læs idekatalog om brugerinddragelse i Nationale kliniske retningslinjer

Opdateret 29 NOV 2019