xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivning

Hvor meget stråling må du få, når du går gennem en scanner i lufthavnen, eller når du får taget røntgenbilleder hos tandlægen. Det er nogle af de spørgsmål, som Sundhedsstyrelsen rådgiver om.

Sundhedsstyrelsen har som opgave at rådgive sundheds- og ældreministeren og andre myndigheder i sundhedsspørgsmål samt i visse socialfaglige spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen rådgiver desuden ved faglige spørgsmål om behandling, rehabilitering og tiltag med fokus på lighed i sundhed. Vi er desuden med til at sikre kvalitet og sammenhæng i de borgernære sundhedstilbud gennem vores arbejde med sundhedsaftaler, forløbsprogrammer, sundhedsplaner og anden borgernær sundhedsplanlægning.

Derudover løser Sundhedsstyrelsen opgaver angående sundhedsberedskabet, nationale kliniske retningslinjer, evalueringer samt indsatser inden for rationel farmakoterapi, hvor vi blandt andet rådgiver læger om rationel brug af lægemidler.

Sundhedsstyrelsen rådgiver også om administrationen og kvalitetsudviklingen af den kliniske basisuddannelse for læger, speciallæge- og specialtandlægeuddannelsen samt special- og videreuddannelse af sygeplejersker.

Opdateret 28 MAR 2019