xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering

Sundhedsstyrelsen evaluerer generelt på kampagner og indsatser som puljeprojekter. Vi evaluerer også igangværende indsatser i sundhedsvæsenet og bruger resultaterne til at komme med ny rådgivning.

For at kende effekten af vores kampagner evaluerer vi dem både før og efter indsatsen. Det giver os viden om, hvad status var før indsatsen, hvad de har haft af gennemslagskraft, og hvad der kan gøres bedre eller anderledes fremover.

Indsatser i forbindelse med puljer bliver typisk vurderet, når de er midtvejs i gennemførelsen og med en slutevaluering.

Se alle evalueringer

Opdateret 28 MAR 2019