xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

WHO

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er FN’s specialiserede sundhedsagentur, som blandt andet arbejder med fastsættelse af normer og standarder, udvikling af evidensbaserede politikker, teknisk bistand til lande og monitorering. Danmark var blandt de stiftende medlemmer af WHO i 1948, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet repræsenterer Danmark i WHO.

WHO blev stiftet i 1948 og består i dag af 194 medlemslande. WHO styres af Verdenssundhedsforsamlingen, World Health Assembly, som består af alle WHO’s medlemslande. Forsamlingen mødes årligt i WHO’s hovedkvarter i Genève. Her fastlægges organisationens prioriteter, samarbejdsområder og finansiering.

WHO er opdelt i seks regionale kontorer. Danmark er med i den europæiske region, som består af 53 medlemslande. Hovedkontoret for europaregionen ligger i FN-byen i København. Regionalkomitéen for europaregionen mødes årligt (hvert andet år i København). De regionale kontorer skal sikre den praktiske implementering af beslutninger og politikker vedtaget bl.a. ved Verdenssundhedsforsamlingen

WHO’s bestyrelse, Executive Board, består af repræsentanter fra 34 medlemslande. Deres opgave består primært i at forberede Verdenssundhedsforsamlingen og sikre, at forsamlingens beslutninger og politikker udføres. Sundhedsstyrelsens direktør repræsenterer Danmark i WHO’s bestyrelse i 2021-2024. Derudover indgår styrelsen i den danske delegation ved officielle møder i WHO.

Sundhedsstyrelsen rådgiver også om faglige dagsordens- og beslutningspunkter og bidrager gennem Sundhedsministeriet til Danmarks faglige holdninger. Derudover varetager Sundhedsstyrelsen positionerne som national focal points (nationale tekniske kontaktpersoner) for en række sundhedsfaglige områder.

Se listen over de positioner, som national focal points, som Sundhedsstyrelsen varetager

Læs mere om WHO og deres arbejde

Læs mere om WHO's Europa region

Opdateret 21 DEC 2022