xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen følger hjerteområdet på en ny måde

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny måde at følge hjerteområdet på, som kan ses af den nye rapport for området. Tidligere opfølgninger har kun fokuseret på en lille del af patientforløbet. Fremover vil rapporterne se på hele patientforløbet, og de vil desuden have fokus på kvaliteten af forløbene og eventuelle udfordringer på området.

30 MAJ 2023

Det går generelt godt på hjerteområdet i Danmark, særligt når der ses på overlevelsen efter hjertesygdom, som har været stigende siden 1995. Der er dog også områder med udfordringer og plads til forbedring, viser rapporten over hjerteområdet. Der er især udfordringer med hjerterehabilitering, idet for få patienter deltager i rehabiliteringsforløb, træningsforløb, patientuddannelse og gennemfører et rygestop. 

”Der er flere mennesker, der lever længere med deres hjertesygdom. Her er rehabilitering en rigtig vigtig indsats, der sikrer, at de har et højt funktionsniveau og en god livskvalitet på trods af deres hjertesygdom”, siger sektionsleder Louise Lauridsen og fortsætter, ”derfor er det vigtigt, at deltagelsen i forløbene bliver øget. Vi kan samtidig se, at der er et behov for at forbedre indholdet i rehabiliteringsforløbene, så flere for eksempel lykkedes med rygestop, og flere bliver screenet for depression.”  

Rapporten ”Opfølgning på hjerteområdet” er den første version af sin slags. Sundhedsstyrelsen ønsker fremover at følge hjerteområdet mere bredt. Derfor vil der fremover udkomme en årlig rapport, der beskriver status på hele patientforløbet og hvilke udfordringer, der er med hjerteområdet.

Denne første rapport er baseret på de seneste årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, der tilsammen dækker store dele af hjerteområdet. De fleste af disse årsrapporter er for 2021, mens få dækker perioden sommer 2021 til sommer 2022. Der er desuden inddraget andre relevante rapporter, der kan bidrage til at tegne et billede af status på hele hjerteområdet.

I kommende rapporter vil der løbende blive set på, om der er kommet ny viden i form af eksempelvis rapporter eller data, som skal inddrages i overblikket over hjerteområdet, herunder på sigt også gerne data fra almen praksis og kommuner. 

Hjerteområdet har hidtil (fra 2017 til 2021) været overvåget via en model, der havde fokus på, hvor mange hjertepatienter, der blev udredt og kom igennem udvalgte behandlingsforløb. Her blev der specifikt set på overholdelse af udredningsretten, og om de maksimale ventetider blev overholdt, samt på ventetiderne til udvalgte diagnostik og behandling.  

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet