xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2017 de første nationale forløbsprogrammer for børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelse og angst og/eller depression.

Udmøntningen skete som en del af satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, hvor der blev afsat 33,5 mio. kr. i 2018-2020 til en ansøgningspulje vedrørende implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i regioner og kommuner.

Regioner og kommuner kunne søge om midler til lokale tilpasninger og implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med: inden for

  • ADHD
  • spiseforstyrrelse
  • angst og/eller depression.

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen bevilgede midler til følgende 5 projekter i juni 2018: 

1. ”Fælles tværsektoriel handleplan og styrket tværsektorielt samarbejde” 
Projektejer: Region Hovedstaden, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Gladsaxe Kommune

2. ”Den tværsektorielle enhed – implementering og udbredelse af forløbsprogrammer”
Projektejer: Region Sjælland, Roskilde Kommune, Faxe Kommune og Kalundborg Kommune

3. ”Implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark”
Projektejer: Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen

4. ”Sammenhængende forløb for børn og unge med psykiske lidelser”
Projektejer: Region Midtjylland, Herning Kommune og Skanderborg Kommune

5. ”Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Nordjylland”
Projektejer: Region Nordjylland, Morsø Kommune, Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune 

Evaluering

Projekterne er afsluttet og er blevet evalueret.

Se rapport fra maj 2021:

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Læs mere om evalueringen: Behov for bedre samarbejde om børn og unge med psykiske lidelser

Materialer

Puljeopslag 

Opdateret 17 MAJ 2021