xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Handlingsplanen tager afsæt i at udbrede viden og metoder til at forebygge udadreagerende adfærd i ældreplejen samt styrke lederes og medarbejderes viden og kompetencer.

12 APR 2019

Handlingsplanen tager afsæt i at:

  • Udbrede viden og metoder til at forebygge udadreagerende adfærd med fokus på anvendelighed og tilgængelighed i den konkrete hverdag i ældreplejen.
  • Styrke lederes og medarbejderes viden og kompetencer til at understøtte forebyggelse af udadreagerende adfærd i hverdagen.
  • Organisere pleje og arbejdsgange, så de understøtter et systematisk og løbende fokus på at skabe trivsel og en tryg hverdag for både borgere og medarbejdere.
  • Understøtte, at de fysiske rammer og omgivelser øger borgernes trivsel, og hvordan indretning og pleje sammentænkes i hverdagen for at forebygge udadreagerende adfærd.