xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedstjek: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud - Midtvejs­evaluering

Projektet ’Sundhedstjek: styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud’ har til formål at opspore borgere i risikogruppen for at udvikle sundhedsrelaterede sygdomme og med en tidlig indsats medvirke til at forebygge eller mindske sandsynligheden for, at kroniske sygdomme udvikles eller forværres.

EVALUERINGER 26 AUG 2019

Denne rapport er en midtvejsevaluering af projektet 'Sundhedstjek'. I alt er der 11 kommuner med i projektet. Kommunerne har til formål at rekruttere borgere i alderen 40-60 år med særlig risiko for muskelskeletlidelser, KOL, diabetes eller hjertekarsygdomme til kommunale sundhedstilbud. Derudover skal kommunerne sammensætte og tilbyde målrettede forebyggelsestilbud til denne gruppe af borgere.

Læs om puljen