xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedstjek: Styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud - Tværgående evaluering

Projektet ’Sundhedstjek: styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud’ har haft til formål at opspore borgere i risikogruppen for at udvikle sundhedsrelaterede sygdomme og med en tidlig indsats medvirke til at forebygge eller mindske sandsynligheden for, at kroniske sygdomme udvikles eller forværres.

EVALUERINGER 10 JAN 2022

Denne rapport præsenterer den tværgående evaluering af satspuljeprojektet ’Sundhedstjek: styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud’.

Projektet har haft til formål at opspore borgere i alderen 40-60 år i risikogruppen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme. En tidlig indsats skal medvirke til at forebygge eller mindske sandsynligheden for, at kroniske sygdomme udvikles eller forværres. Tidlig opsporing kan dermed bidrage til at sikre flere sunde leveår, flere år på arbejdsmarkedet og mindske belastningen på det samlede sundhedsvæsen. I alt har 11 kommuner deltaget i projektet.

Læs om puljen

Indhold

  • Resume
  • Læsevejledning
  • Indledning
  • Evalueringens formål
  • Formål og baggrund for projektet
  • Trin til styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud
  • Brug af sundhedsydelser
  • Evalueringens konklusioner og gode råd til praksis