xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Rapporten henvender sig primært til sundhedspersonale på sygehusene, som arbejder med organdonation og transplantation.

31 MAR 2023

Denne rapport beskriver Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger for, hvordan brugen af DCD kan udvides i Danmark til også at omfatte de indre organer og ikke kun hornhinder, og dermed udvide potentialet for donation ud over de rammer der for nuværende er i forhold til donation efter hjernedød. I dag findes der allerede procedurer for donation af hornhinder efter uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed. Hornhinder vil ikke blive berørt yderligere i denne rapport. 

Indholdsfortegnelse

  1. Introduktion
  2. Baggrund
  3. Gældende regler
  4. Donation efter cirkulatorisk død
  5. Etiske opmærksomhedspunkter
  6. Implementering
  7. Arbejdet med anbefalingerne
  8. Referencer
  9. Bilag - Patientcases