xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat med anbefalinger om skærmbrug, et notat med anbefalinger om skærmbrug for børn under 2 år og et notat om råd til hvordan man kan efterleve anbefalinger – herunder tidsangivelser for brug af skærm.

ANBEFALINGER, NOTATER 12 JUN 2024

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug (oktober 2023)

Indhold

 • Baggrund
 • Vidensgrundlaget bag revidering af anbefalingerne om skærmbrug
 • Skærm og søvn blandt børn og unge
  • Søvns betydning for børn, unge og voksnes sundhed  
 • Skærm og fysisk aktivitet & stillesiddende tid blandt børn og unge
  • Fysisk aktivitets betydning for børn og unges sundhed 
 • Skærm og sociale relationer/fællesskaber og stress blandt børn og unge
  • Fællesskaber og trivsels betydning for børn og unges sundhed
 • Gaming blandt børn og unge
 • Skærmbrug for de mindste børn (børn under 2 år)
 • Sundhedsstyrelsens anbefalinger om børn, unges og forældres brug af skærm 
 • Referenceliste

12 sider

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug for børn under 2 år

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærmbrug for børn under 2 år (oktober 2023)

Indhold

 • Baggrund
 • Omfanget af skærmbrug blandt 0-2-årige 
 • Skærmbrugs betydning for småbørns opvækst 
 • Skærmbrug og småbørn 
  • Små børns skærmbrug 
  • Spæd- og småbørnsforældres skærmbrug 
  • Skærm i spæd- og småbørnsfamiliers hverdag 
 • Anbefalinger for skærmbrug for de yngst børn (0-2 år) 
 • Referenceliste

9 sider

 

Råd til at efterleve anbefalingerne vedrørende skærmbrug

Råd til at efterleve anbefalingerne vedrørende skærmbrug (juni 2024)

Indhold

 • Mulige konsekvenser af skærmbrug 
 • Skærmbrugs betydning for aktiviteter der understøtter sundhed og trivsel i en familie- og fritidskontekst
 • Nationale anbefalinger og angivelser af tidsgrænser 
 • Handlingsforslag/råd

15 sider