xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gebyrordning på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen opkræver gebyrer for brug af strålekilder. Gebyrernes størrelse afspejler den risiko, der er ved brugen af kilderne.

Hvorfor skal jeg betale gebyr?

Gebyrerne dækker Sundhedsstyrelsens løbende udgifter til tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver på strålebeskyttelsesområdet. Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til brug af strålekilder eller hvor Sundhedsstyrelsen skal underrettes om brug af strålekilder. Gebyrenes størrelse afspejler risici ved kilderne. Opkrævning sker på baggrund af Bekendtgørelse nr. 1111/2019:

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1111 fra 2019 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver

Hvor meget skal jeg betale?

Der skal betales et årligt gebyr pr. strålekilde (strålingsgenerator, radioaktiv kilde) eller anlæg. For visse typer af brug betales gebyr pr. tilladelse eller underretning registreret hos Sundhedsstyrelsen, fx i forbindelse med brug af åbne radioaktive kilder eller ved eftersyn af lukkede radioaktive kilder

Gebyrerne reguleres én gang årligt per 1. januar på basis af Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønudviklingen per 1. oktober det foregående år, og gebyrerne offentliggøres herefter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se gebyrtakster

Hvorfor skal jeg betale gebyr, når jeg har afmeldt min strålekilde?

Gebyrerne er uafhængige af, hvor længe strålekilder og anlæg har været i brug i løbet af pågældende år. Det betyder, at selvom en virksomhed har afmeldt strålekilder og anlæg i løbet af et kalenderår, skal gebyrer stadig betales for dette år. Det samlede gebyr, der opkræves pr. virksomhed, afspejler derfor virksomhedens samlede beholdning af strålekilder og anlæg m.v. registreret hos Sundhedsstyrelsen i kalenderåret og frem til den dag gebyrerne opkræves. Evt. nye registreringer i den resterende del af et kalenderår opkræves efterfølgende.

Virksomheder har pligt til at afmelde strålekilder og anlæg, når disse ikke længere er i brug. Ved afmelding sikrer virksomheden sig bl.a., at de til enhver tid eksisterende registreringer hos Sundhedsstyrelsen er korrekte og dermed, at de korrekte gebyrer opkræves. Oplysninger om afmelding af strålekilder- og anlæg findes her:

Ansøg, underret eller registrer 

Hvis jeg udskifter en strålekilde, skal jeg så betale gebyr for både den gamle og den nye strålekilde?

Hvis en strålekilde udskiftes med en tilsvarende strålekilde, skal der kun betales gebyr for én strålekilde. For at den afmeldte og nye strålekilde faktureres korrekt, er det dog vigtigt, at den nye strålekilde angives som en udskiftning i webformularen for registreringen. Læs mere her: 

Ansøg, underret eller registrer

Hvordan får jeg opdateret kontakt- og betalingsoplysninger på fakturaen?

Opkrævninger fremsendes til virksomhedens digitale postkasse. Hvis virksomheden har oplyst et EAN-nummer, vil opkrævninger blive sendt dertil. Hvis man ønsker ændringer i kontakt- og betalingsoplysninger, herunder navn på kontaktperson, EAN-nummer eller rekvisitionsnummer kan Sundhedsstyrelsen kontaktes på telefon 72 22 74 00 eller mail sst@sst.dk

Opdateret 13 MAR 2023