xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Åbne radioaktive kilder

Brug af åbne radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Du kan finde formularer til underretning, ansøgning og afmelding her.

En åben radioaktiv kilde er en kilde, hvor der forekommer uindkapslet radioaktivt stof i form af gas, aerosol, væske eller fast stof, hvor kontakt med og spredning af stoffet kan forekomme under brug mv. Det kan fx være i forbindelse med medicinsk anvendelse, i form af radioaktive lægemidler til nuklearmedicinske undersøgelser eller behandlinger af patienter. 

Underretning, ansøgning om tilladelse eller ansøgning vedr. brug af anlæg

Her kan du underrette, ansøge om brug af åbne radioaktive kilder eller ansøge vedr. brug af anlæg. Formularen kan benyttes til ansøgning om brug af nyt anlæg til åbne radioaktive kilder, ansøge om ændring af brug i eksisterende anlæg, ansøgning om ny tilladelse, ansøgning om ændring af eksisterende tilladelse og til underretning vedr. brug af åbne radioaktive kilder.

Vejledning til underretning eller ansøgning om brug af åbne radioaktive kilder

Underret eller ansøg om tilladelse  

Indkøb fra udlandet

Hvis du ønsker at importere en åben radioaktiv kilde med en aktivitetsmængde og en aktivitetskoncentration, der overstiger undtagelsesværdierne i bilag 3 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer, fra et land uden for EU, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående importformular til Sundhedsstyrelsen.

Importformular, import af radioaktivt materiale fra lande uden for EU

Import form, import of radioactive material from countries outside of the EU (engelsk oversættelse)

Ændring af kompetencepersoner

Ansøgning om godkendelse af strålebeskyttelseskoordinator:

Ansøgningen kan bruges for virksomheder/afdelinger, der selv anvender strålekilder til medicinsk eller veterinærmedicinsk anvendelse.

 

Afmelding

Afmeldingsformularen kan benyttes til afmelding af en tilladelse eller en underretning, eller til afmelding af op til 10 anlæg.

Afmelding af tilladelse, underretning eller anlæg vedr. åbne radioaktive kilder er reguleret af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670/2019 om brug af radioaktive stoffer.

Vejledning til afmelding af tilladelse, underretning eller anlæg vedr. åbne radioaktive kilder

Anlæg, der tages permanent ud af drift (f.eks. isotoplaboratorier), skal kontrolmåles for forurening med radioaktive materialer. Dokumentation for udførte kontrolmålinger skal vedhæftes afmeldingen.

Kontrolmålingerne skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel 11.5 i Sundhedsstyrelsens vejledning om brug af åbne radioaktive kilder

Afmelding af tilladelse, underretning eller anlæg

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
Opdateret 16 MAJ 2024