xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Finger- og håndledsdosimetre

Periodisk overvågning for bestråling af ekstremiteter (gamma, røntgen, beta)

Fingerdosimeter

Finger- og håndledsdosimetre kan måle stråleudsættelse til huden på kroppens ekstremiteter (hænder og fingre) ved ophold i strålefelter med gamma-, røntgen-, og betastråling. 

Dosimetret består i begge tilfælde af et skiveformet strålefølsomt element monteret i hhv. en fingerring eller en lille plast-holder med strop (armbånd). Det strålefølsomme element benytter samme teknologi som helkropsdosimetre. 

Dosimetrene bæres typisk på den finger eller om det håndled, som forventes at være mest stråleudsat. De bør så vidt muligt placeres med det strålefølsomme element vendt imod den forventede strålekilde. 

Efter brug returneres hele fingerringen, eller plastholderen fra stroppen (selve armbåndet beholdes og genbruges). Det strålefølsomme element må ikke tages ud af holderen, da det øger usikkerheden på målingen.

Resultatet rapporteres som et estimat for ekstremitetsdosis (Hp(0,07)). Som udgangspunkt kan der vælges imellem en bæreperiode på 14 dage eller 1 måned.

Metoden er akkrediteret for fingerdosimetre.

Resultatet af dosisovervågningen

Dosimeterkortet skal returneres hurtigst muligt. Vi giver besked, når det er modtaget.

Modtages dosimeterkortet mere end 10 dage efter måleperiodens udløb, vil udlæsningen få tilføjet bemærkningen "Dosimeter er ikke modtaget rettidigt", da usikkerheden på den målte dosis øges ved sen udlæsning. 

De bestemte stråledoser rapporteres på en resultatliste til den virksomhed, hvor den dosisovervågede er ansat. Doserne bliver også gemt i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri, SRP.

Ved begrundet mistanke om, at en bærer af et dosimeter er blevet eksponeret med en stor dosis, hasteudlæses dosimetret, således at der senest 24 timer efter modtagelsen vil foreligge et resultat.

Opdateret 08 MAJ 2024