xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR og NKA efter område

Sundhedsstyrelsen prioriterer at udarbejde anbefalinger på områder, hvor der er en stor sygdomsbyrde, hvor den tværfaglige og tværsektorielle indsats giver udfordringer, og hvor der i øvrigt er behov for at belyse evidensen for specifikke indsatsområder i patientforløbet.

Det sidste vil typisk være indsatsområder, hvor der er tvivl om evidensen bag indsatsen, hvor praksis varierer betydeligt i og mellem regioner og kommuner, hvor der er skred i indikationer, hvor der er nye teknologier eller hvor dansk praksis afviger fra international praksis.

Psykisk sygdom og mental sundhed

Ældre og demens

Smerter 

Covid-19

Øvrige emner

Opdateret 13 FEB 2023