xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Uddannelse af sundhedspersonale

Det er afgørende for sundhedsvæsenets funktion, at sundhedspersonalet har modtaget den rette uddannelse og træning til at varetage deres opgaver.

Sundhedsstyrelsen står for administration og kvalitetsudvikling af speciallægeuddannelsen, specialtandlægeuddannelsen, videreuddannelsen for sygeplejersker samt uddannelsesordning for øvrige sundhedsfaglige grupper. Sundhedsstyrelsen fastlægger rammerne for alle øvrige sundhedsuddannelser, der ikke giver ret til autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der udarbejdes prognoser og dimensioneringsplaner for udbuddet af læger og tandlæger i Danmark, og monitorering af kvaliteten af lægers uddannelse gennem inspektorordningen.

Læs mere om inspektorordningen her

Sundhedsstyrelsen fastlægger rammerne for specialsygeplejerskeuddannelser i samarbejde med specialuddannelsesrådene inden for de enkelte uddannelser. Sundhedsstyrelsen udarbejder også rammer for andre videreuddannelser, hvor uddannelsesbeviset almindeligvis udstedes af skolen eller uddannelsesstedet.

Andre sundhedsuddannelser giver ret til autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Disse uddannelser varetages af universiteter, professionsbacheloruddannelser og erhvervsskoler.

Læs mere om sundhedspersoner uden autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed 

Opdateret 18 JUL 2023