xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gamma-emitter måling i laboratoriet

Gamma-emitter maaling

Vi tilbyder identifikation samt måling af indhold af gamma-emitterende radionuklider (NORM, Cs-137, Co-60 m.m.) i materialer og objekter med henblik på karakterisering eller frigivelse.

Ydelsen udføres uden forarbejdning af prøvematerialet. Dispenserbare prøver kan dog omhældes. Metoden bruges også til måling af indhold af gamma-emittere i urinprøver ved intern dosimetri. 

Ydelsen udføres med høj-resolution gamma-spektrometri ved brug af N2 kølet germanium-detektor i afskærmet rum og opstilling. Der kan måles på prøver med dimensioner op til ca. 20 x 25 cm (diameter x højde). Metoden kalibreres ved simulering af måleopstillingen med special-software (LabSOCS), hvor prøvens dimensioner og materiale-sammensætning indgår. Der udføres korrektion for ”coincidens summing”.

Aktivitets-indhold rapporteres i Bq/g (ISO/IEC 11929:2019, ”best estimate”)  med tilhørende usikkerhed samt detektionsgrænse. Ved identifikation af radionuklider og aktivitets-beregning bruges emissionsdata udgivet af anerkendt organisation (Laboratoire National Henri Becquerel). 

Målinger udføres som akkrediteret ydelse.

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger eller vil vide mere.

 
Opdateret 14 MAR 2024