xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Neutrondosimetre

Periodisk overvågning for helkropsbestråling (neutroner)

PADC

Neutrondosimetre kan måle bestråling af hele kroppen med neutron-stråling. De er ikke følsomme for andre stråletyper (gamma, røntgen, beta) og bruges derfor ofte i kombination med helkropsdosimetre.

De bæres på samme måde som beskrevet for helkropsdosimetre.

Dosimetrene leveres og udlæses af en udenlandsk underleverandør (det engelske UK Health Security Agency). Dosimetret udgøres af en lukket plastholder, som returneres i sin helhed. Holderen må ikke åbnes, da det øger usikkerheden på målingen. 

Resultatet rapporteres som persondosis (Hp(10)). Der kan vælges imellem 1- eller 3-måneders bæreperiode. 

Information om neutrondosimeter (English)

 
Opdateret 08 MAJ 2024