xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I-131 kalibrering, skjoldbruskkirtel

I-131-kalibrering

Vi tilbyder kalibrering af måleudstyr til brug ved måling af I-131 i skjoldbruskkirtlen. Målingen kan bruges til bestemmelse af dosis som følge af indtag (indånding m.m.).

Kalibreringskonstanter opgives i cps/Bq med tilhørende usikkerhed. Detektionsgrænse for given måletid kan også rapporteres (ISO/IEC 11929:2019). Der anvendes sporbar Cs-137/Ba-133 kilde placeret i halsfantom. Kilden er filtreret (1 mm tin) og korrigeret for at simulere I-131. 

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have kalibreret dit måleinstrument eller vil vide mere. 

 
Opdateret 26 JUN 2023