xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første led i den lægelige videreuddannelse, som alle læger skal gennemføre for at opnå tilladelse til selvstændigt virke. Sundhedsstyrelsen tilrettelægger tilmeldingsproceduren, mens regionerne tilrettelægger ansættelsesproceduren. Her kan du læse om forløb og tilmelding til KBU.

I Klinisk basisuddannelse for læger (KBU’en) bruger lægen den opnåede viden fra lægeuddannelsen på universitetet. Efter afsluttet og godkendt KBU kan lægen søge om tilladelse til selvstændigt virke, som der skal være opnået før det efterfølgende introduktionsforløb i speciallægeuddannelsen kan blive godkendt.

Reglerne om KBU er beskrevet i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

Om tilmelding

Forhåndsregistrering til KBU sker gennem din uddannelsesinstitution, som videresender dine oplysninger (cpr. nr. og e-mail) til Sundhedsstyrelsen.

På basis af disse oplysninger modtager du en informationsmail fra Sundhedsstyrelsen om den bindende tilmeldingsprocedure til KBU. Først når du tilmelder dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og har modtaget en kvitteringsmail, er du endelig tilmeldt.

Du kan finde oplysninger om tidsfrister for tilmelding i den tilsendte e-mail eller her på siden. Husk at orientere Sundhedsstyrelsen hvis du skifter e-mail, så vi kan skrive til dig fremover.

Tilmelding til KBU finder sted to gange årligt:

  • Medio januar måned, med forventet uddannelsesstart i august-oktober måned det samme år
  • Medio august måned, med forventet uddannelsesstart i februar-april måned det følgende år

Tilmelding til KBU kan kun ske én gang.

Valg af forløb

Når du har tilmeldt dig KBU, vil du modtage et lodtrækningsnummer fra Sundhedsstyrelsen. Lodtrækningsnummeret angiver i hvilken rækkefølge du skal vælge forløb på basislaege.dk.

Dit KBU-forløb

Ca. 3 måneder før du skal begynde på arbejdet, vil du modtage information om tid og sted fra dit første ansættelsessted. Hvis du har brug for at aftale forhold omkring ferie eller høre nærmere om bolig, vagter og andet skal du kontakte ansættelsesstedet.

Du skal senest 14 dage efter første ansættelsesdag have udarbejdet en individuel uddannelsesplan sammen med dit ansættelsessted. Uddannelsesplanen er en aftale om dit uddannelsesforløb og de kompetencer, du skal opnå i løbet af din ansættelse. I Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse (KBU) kan du se hvilke kurser og kompetencer, du skal have godkendt i KBU.

Du har under hele forløbet krav på supervision og vejledning efter behov. Det er dit ansvar, at du opnår alle målbeskrevne kompetencer og får dokumentation for dem.

Du har mulighed for individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. Hvis du har behov for det, kan du drøfte eventuelle karriereplaner med din vejleder eller den uddannelsesansvarlige overlæge, og eventuelt få hjælp til at udarbejde din egen karriereplan. Karriereplanen skal fungere som udgangspunkt for refleksioner over egne kompetencer og muligheder i forhold til et eller flere specialer.

Tidsplan

Den kliniske basisuddannelse med start af KBU-forløb vinteren 2024/2025
5. - 9. august 2024 Informationsbrev om tilmeldingsprocedure sendes til de kandidater der er indrapporteret fra universiteterne.
12. - 23. august 2024 Tilmeldingsskema til KBU med start vinteren 2024/2025, er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om særlige hensyn skal være Sundhedsstyrelsen i hænde i denne periode.
Fredag den 30. august 2024 Antal tilmeldte sendes til videreuddannelsesregionerne (til dimensionering af antal KBU-forløb).
Senest i uge 39 2024 Afgørelse på ansøgning om særlige hensyn sendes til ansøgeres e-boks.
Senest i uge 39 2024 Meddelelse om lodtrækningsnummer sendes til alle tilmeldte til den opgivne e-mailadresse.
 

Senest i uge 40 udsender Basislaege en mail/SMS der indeholder den præcise dato og klokkeslæt, hvor den enkelte tilmeldte kan træffe sit valg af forløb i basisuddannelsen

Valg af forløb
7. oktober 2024 Basislaege.dk åbner for gennemsyn af KBU-forløb klokken 10:00
10. oktober 2024 09:00 Valg af KBU-forløb åbner for ansøgere som har fået særlige hensyn.
10. oktober 2024
12:00 Valg af KBU-forløb åbner for øvrige.
 
 

Tilmelding KBU sommeren 2024

Der er modtaget 695 tilmeldinger til den kliniske basisuddannelse sommeren 2024.

 

De 695 forløb fordeles efter en fast fordelingsnøgle baseret på befolkningstallet i de tre videreuddannelsesregioner:

  • Videreuddannelsesregion Øst: 313 forløb
  • Videreuddannelsesregion Syd: 153 forløb
  • Videreuddannelsesregion Nord: 229 forløb

Oversigt over lodtrækningsnumrenes fordeling på de fire universiteter sommeren 2024.

Oversigt over antal tilmeldte siden 2018.

Opdateret 17 MAJ 2024