xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for intern medicin: reumatologi

Kort specialebeskrivelse

Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede inflammatoriske, autoimmune, metaboliske, degenerative og belastningsbetingede sygdomme og skader, der afficerer led, muskler, ryg og knogler.

De inflammatoriske led- og bindevævssygdomme afficerer ofte flere organsystemer. Specialet varetager genoptræning og rehabilitering af egne patienter.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 25. juli 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Historiske specialevejledninger, specialeplan

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 14. februar 2023

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 29. januar 2021

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 9. december 2019

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 1. juni 2018

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 2. februar 2018

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 3. oktober 2017

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 1. juni 2017

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 6. juli 2016

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 12. november 2015

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 19. december 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 14. august 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 17. juli 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 28. juni 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 8. maj 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 5. marts 2013

Specialevejledning for Intern medicin: reumatologi af den 30. juli 2012

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi af den 21. december 2011

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi af den 15. juni 2011

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi af den 22. juni 2010

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Intern medicin: reumatologi

Opdateret 25 JUL 2023