xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kernekraftværker i Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Ukraine i et tæt nationalt og internationalt samarbejde.

I forbindelse med invasionen af Ukraine følger enheden for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen udviklingen tæt. Det sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der løbende holder sig opdateret om situationen ved de 4 kernekraftværker, som er i drift i Ukraine, samt ved det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl. 

De Ukrainske kernekraftværker ligger mellem 900 og 1500 km fra den nærmeste del af Danmark (Bornholm). De store afstande gør, at der ikke forventes at være behov for beredskabsforanstaltninger i Danmark, hvis der sker et udslip fra et af kraftværkerne.

Et eventuelt udslip af radioaktive stoffer fra et Ukrainsk kraftværk vil sandsynligvis kunne måles med fintfølende instrumenter i Danmark. Men koncentrationen af radioaktive stoffer vil være så lav, at det ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for indbyggere i Danmark.

Der er ikke konstateret tegn på udslip fra kernekraftværkerne i Ukraine eller regional spredning af radioaktive stoffer – hverken fra Zaporizhzhya eller fra området omkring Tjernobyl.

Der er ikke mere radioaktivt jod i det ødelagte Tjernobyl-anlæg.

En eventuel skade på det ødelagte og nu forseglede anlæg, forventes udelukkende at kunne føre til spredning af de tilbageværende radioaktive stoffer, primært Cs-137, i nærområdet.

Løbende måling af strålingsniveauet i Danmark

Beredskabsstyrelsen foretager løbende måling af strålingsniveauet i Danmark med henblik på at konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. 

Strålingsniveauet i Danmark bliver målt ved 11 permanente målestationer. På baggrund af blandt andet Beredskabsstyrelsens overvågning af strålingsniveauer og prognoser for spredning af radioaktive stoffer udformer Sundhedsstyrelsen sundhedsfaglig rådgivning.

De ukrainske myndigheder bidrager åbent med information til offentligheden om sikkerheden ved kernekraftværkerne på Ukrainsk territorie:

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger derudover samarbejdet omkring udveksling af information med videre i EU, IAEA og med de øvrige nordiske myndigheder.

 
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for strålebeskyttelse og opgaverne omhandler bl.a. kommunikation og rådgivning om strålebeskyttelsesforanstaltninger til myndigheder, befolkningen og presse.

Sundhedsstyrelsen afgør på baggrund af operative kriterier, samt Beredskabsstyrelsens spredningsprognoser, hvornår jodtabletter skal tages i anvendelse og af hvem.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens beredskab

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab og opgaverne vil bl.a. være at informere myndigheder, befolkning og presse om situationen ved en nuklear hændelse, at måle strålingsniveauerne i Danmark og Grønland og at gennemføre beregninger og prognoser for spredning af radioaktive stoffer.

Beredskabsstyrelsen lagrer den danske beholdning af jodtabletter.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ansvaret for fødevaresikkerhed.

Opgaverne vil bl.a. omhandle kommunikation til befolkningen og pressen og evt. indførelse af restriktioner vedr. import af fødevarer, hvis de kan være forurenet med radioaktive partikler.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Opdateret 06 JUL 2023