xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidligere anbefalinger for den akutte sundhedsindsats

Opdateret 09 SEP 2021

De nuværende akutte tilbud er tilrettelagt ud fra anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kom med for mere end ti år siden i forlængelse af strukturreformen, og de store bevillinger til at bygge nye sygehuse samt krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner fra 2017.

Sundhedsstyrelsen kom med anbefalinger til et styrket akutberedskab i somatikken i 2007 og i psykiatrien i 2009. Disse anbefalinger er erstattet af nye anbefalinger, der kom i 2020.

Anbefalinger for styrket akutberedskab i somatikken, 2007

Anbefalinger for den akutte indsats i psykiatrien, 2009

Se de aktuelle anbefalinger