xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ansøgning om specialfunktioner

De fem regioner samt privathospitaler og private klinikker kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at varetage specialfunktioner. Der er ikke en ordinær ansøgningsrunde i gang på nuværende tidspunkt. Hvis der åbnes for ekstraordinære ansøgningsrunder, vil det fremgå nedenfor.

Opdateret 04 JUL 2023

Hvis regioner eller privathospitaler og private klinikker ønsker at varetage en specialfunktion, skal de ansøge om godkendelse til det i Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke en ordinær ansøgningsrunde i gang på nuværende tidspunkt. Mellem de ordinære runder skal der være helt særlige forhold tilstede for, at ansøgninger om specialfunktioner vil blive behandlet, eller for at igangsætte en ekstraordinær større ansøgningsrunde.

Ansøgninger om ændring af specialfunktioner uden for den ordinære runde

Sundhedsstyrelsen har en aftale med de fem regioner om, at spørgsmål om godkendelser af specialfunktioner, herunder ansøgninger, altid skal sendes via regionerne eller de faglige selskaber. Det skyldes, at det er regionerne, der driver de offentlige sygehuse og derfor har ansvaret for at varetage specialfunktioner.

Samtidig er det vigtigt, at specialeplanen tager hensyn til det samlede behov for alle patienter i hele landet. Sundhedsstyrelsen har derfor behov for, at regionen eller det relevante faglige selskab bekræfter, at der i ansøgningen er tale om en ændring begrundet i et nationalt behov.

Hvis man som fagperson eller afdeling mener, at der for eksempel er problemer i forhold til formulering af funktionen eller kapacitetsproblemer relateret til den nuværende varetagelse, skal man derfor rette henvendelse til sin region eller sit faglige selskab, der, såfremt de er enige, kan rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Vi vil da se på henvendelsen så hurtigt som muligt, når vi modtager den.

Private hospitaler og private klinikker fremsender selv deres ansøgning til Sundhedsstyrelsen, og de skal kun søge om de funktioner, som de varetager for offentligt finansierede patienter fx inden for det udvidede frie valg.

 

Indkaldelse af ansøgning til højt specialiseret funktion 27 i kirurgi

Sundhedsstyrelsen har besluttet at åbne for ansøgning til følgende funktion i kirurgi:

Højt specialiseret funktion 27: Cytroreduktiv kirurgi ved peritoneale metastaser udgået fra mave-tarm-kanalen, samt ved pseudomyxoma (PMP) og malignt peritonealt mesotheliom (MPM).

Funktionen er allerede godkendt på AUH.

Baggrunden for beslutningen fremgår af referat fra møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 22. juni 2023.

Referat fra 74. møde i Det Regionale Udvalg for Specialeplanlægning (22. juni 2023)

Ansøgningsprocessen - sådan gør du

Som ansøger skal du indsende en udfyldt ansøgning i pdf-format, og et udfyldt ansøgningsark pr. geografisk lokalitet (offentlige) eller pr. P-nummer (private). Ansøgningsmaterialet findes nederst i dette afsnit.

Regionerne skal ved ansøgning anvende oplysningerne for deres enkelte geografiske lokaliteter fra SOR-registret. 

Frist for ansøgning er den 9. november 2023.

Spørgsmål kan sendes til specialeplanlaegning@sst.dk

Skabelon til prosaansøgning (Word) (kirurgi)

Ansøgningsark (Excel) (kirurgi)

Specialevejledning for kirurgi

 

Ekstraordinær ansøgningsrunde 2023 som led i akutplanen

Regeringen og Danske Regioner indgik i starten af 2023 en aftale med Sundhed Danmark, der omhandler brug af privat sygehuskapacitet til afvikling af ventelister. I relation hertil fik Sundhedsstyrelsen til opgave at afklare, om der var specialiserede behandlinger, der kunne varetages flere steder i landet for at nedbringe ventelister på områder, der havde særligt høje ventetider og presset kapacitet på landsplan

Læs mere om aftalen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Regeringen indgår aftale om fortsat brug af den private kapacitet

Følgende funktioner har været omfattet af den ekstraordinære ansøgningsrunde:

Kirurgi

 • Regionsfunktion nr. 2: Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi

Neurologi

 • Regionsfunktion nr. 3: Perifer polyneuropati, som er verificeret ved neurofysiologisk undersøgelse, hvor ætiologien er usikker eller udviklingen atypisk (800 pt.)
 • Regionsfunktion nr. 8: Indikation og initial behandling af dystoni og hemifacielle spasmer med botulinumtoksin. Ukompliceret vedligeholdelsesbehandling kan foregå på hovedfunktionsniveau (1.500 pt.). Patienter med laryngeal og oromandibulær dystoni samt patienter med funktionshæmning og utilstrækkelig effekt af behandlingen efter 1 år varetages på højt specialiseret niveau
 • Regionsfunktion nr. 13: Vurdering, diagnostik og behandling af primære og sekundære hovedpineformer med utilstrækkelig behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau, herunder hyppig migræne, klyngehovedpine/Hortons hovedpine, medicin- og overdoseringshovedpine (1.500 pt.). Trigeminusneuralgi med utilstrækkelig effekt af primær behandling på hovedfunktionsniveau varetages på højt specialiseret niveau
 • Regionsfunktion nr. 15: Udførsel og tolkning af kardiorespiratorisk monitorering for søvnapnø hos patienter med BMI < 35 uden betydende komorbiditet (2.500 pt.). Kan varetages på hovedfunktionsniveau i samarbejde med regionsfunktion

Ortopædisk kirurgi

 • Regionsfunktion nr. 3: Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm og hånd (> 500)
 • Regionsfunktion nr. 4: Reumakirurgi og alloplastikker (> 500))
 • Regionsfunktion nr. 5: Recidiv ved Dupuytrens kontraktur (350)
 • Højt specialiseret funktion nr. 22: Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi (<400)

Oto-rhino-laryngologi

 • Regionsfunktion nr. 10: Plastisk operation af ydre næse (ca. 300-400 pt.)

Tand-mund- og kæbekirurgi

 • Regionsfunktion nr. 3: Ukomplicerede vækstbetingede kæbeanomalier med behov for ortodontisk-kirurgisk behandling (1.000 pt.) (monitoreres)

OBS! Kun ansøgninger til ortodontisk behandling