xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stråleterapeut

Uddannelsen i stråleterapi er af 1 års varighed og forudsætter en gennemført sundhedsfaglig professionsbachelor eller tilsvarende tidligere mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt en opnået dansk autorisation.

Formålet med uddannelsen er at sundhedspersonen opnår viden, færdigheder og kompetencer med henblik på gennemførelse af stråleterapi. Uddannelsen består af teoriundervisning og systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse.

Uddannelsesinstitutionen udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for gennemført uddannelse. Gennemført uddannelse noteres i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister og giver ret til betegnelsen stråleterapeut.

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Opdateret 27 MAJ 2019