xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet kan indstille forslag til nye nationale screeningsprogrammer. Forslagene skal indsendes senest den første hverdag i marts.

Formålet med de nationale screeningsprogrammer er at tilbyde en test, der kan identificere de personer, hvis risiko for at have eller udvikle en bestemt sygdom er så stor, at der bør tilbydes relevant forebyggelse, undersøgelse eller behandling.

Når nationale screeningsprogrammer overvejes indført, må det vurderes, om de samlede fordele ved programmet opvejer ulemperne. Det grundlæggende i en sådan afvejning bliver, om de gavnlige virkninger af programmet i form af nedsat sygelighed og dødelighed opvejer de mulige fysiske og psykosociale skadevirkninger for de berørte, såvel som økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed.

Konkrete forslag til nye screeningprogrammer skal komme fra faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet. Flere aktører kan gå sammen om at stille forslag, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører.

De indsendte forslag skal overholde en række fastlagte kriterier, som fremgår af Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema til forslag til nyt nationalt screeningsprogram.

Proces for indsendelse og vurdering af forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Ansøgningsskema til forslag til nyt nationalt screeningsprogram

Opdateret 09 SEP 2022