xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Uddannelsespriser

Der uddeles årligt to uddannelsespriser til sygehusafdelinger, der arbejder særligt målrettet med uddannelse: Uddannelsesprisen og Årets højdespringer. 

Vi har glædeligt nok de seneste år set en stigning i antallet af afdelinger, der tilbyder en særdeles god lægelig videreuddannelse.

Inspektorordningens uddannelsespris gives til den afdeling, der ud fra en helhedsvurdering har udrettet noget specielt for den lægelige videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsens vurdering tager udgangspunkt i inspektorrapporten. Der medtages i vurderingen ud over pointscore også særlige uddannelsesinitiativer på afdelingen og andre målrettede uddannelsestiltag, der anvendes for at fremme det gode uddannelsesmiljø, som er beskrevet i prosateksten i inspektorrapporten.

Uddannelsespriserne uddeles i forbindelse med årsmødet for inspektorordningen.

Vindere af uddannelsesprisen

2023 - Bedøvelse og Intensiv - Esbjerg Sygehus

2022 - Reumatologisk Afdeling - Aalborg Universitetshospital

2021 - Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

2020 - Blodbank og Immunologi - Aarhus Universitetshospital

2019 - Led- og Bindevævssygdomme - Aarhus Universitetshospital

2018 - Medicinsk Endokrinologisk Afdeling - Aarhus Universitetshospital

2017- Anæstesiologisk-intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital

2016 - Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

2015 - Fælles Akutmodtagelse, Sydvestjysk Sygehus

2014 – Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital

2013 – Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital

2012 - Klinisk mikrobiologisk Afdeling, OUH

2011 - Klinisk mikrobiologisk afdeling, Viborg sygehus

2010 - Reumatologisk Afdeling, Ålborg

2009 - Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk

2008 - Klinisk mikrobiologisk Afdeling, OUH

2007 - Almen psykiatrisk Afdeling Nord, Psykiatrisk Hospital i Århus

2006 - Reumatologisk Afdeling, Bisbebjerg

 

Vindere af årets højdespringer

2023 - Akutafdelingen - Nordsjællands Hospital, Hillerød

2022 - Akutafdelingen - Regionshospitalet Randers

2021 - Afdelingen for Mave-, Tarm- og Leversygdomme - Kirurgisk sektion - Herlev Hospital

2020 - Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi - Aarhus Universitetshospital

2019 - Anæstesi og Intensiv - Aalborg Universitetshospital.

2018 - Akutmodtagelsen - Regionshospital Nordjylland, Hjørring

2017- Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

2016 - Ortopædkirurgisk Afdeling T, Herlev Hospital

2015 - Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

2014 - Nefrologisk Afdeling B, Herlev Hospital

2013 – Øre-næse- halsafdelingen/Høreklinikken, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

2012 - Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus

2011 - Neurologisk afdeling, Sygehus Syd, Næstved

2010 - Kirurgisk Afdeling, Herning

Opdateret 10 FEB 2023