xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Opdateret 20 JUN 2023

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.
Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel - 2023) 

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel - 2023)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

OBS - Ny hotel-aftale pr. 16.06.2023

Brug linket herunder til at udsøge hoteller på statsaftale, som skal benyttes ved overnatning ifm. specialespecifikke kurser:

Statsaftale hoteller

Scroll ned på siden, åbn "Brug af aftalen" og gå til hotel-applikationen.
Her fortsætter man som anonym, og udsøger derefter hotel på kortet.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

Vejledning

Vejledning om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Ledende Overlæge Akutafdelingen SUH Køge
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Oplysninger om kursusrækken i 2023
Kursets nummer: 236001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 1
Dato for kursus: følger
Sted: MidtSim Århus
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236002
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 2
Dato for kursus: følger
Sted: CAMES København
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236003
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus: 06.12. 23
Sted: Bispebjerg, København
Delkursusleder: Charlotte Trampedach
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236004
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus: 28./29.11.2023
Sted: Horsens
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 236005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus: 15./16.5. 23 plus certificering 6.11.23
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 236006
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus: 11./12.12. 23 plus certificering 3.6.24
Sted: Århus, Skejby
Delkursusleder: Jesper Weile
Email: Jesper.weile@gmail.com

Kursets nummer: 236007
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus: OBS 2 dele: 11.4.-13.4.23 og 24.-25.8.23
Sted: Roskilde/Køge
Delkursusleder: Mette Haugaard Haldrup
Email: mhhl@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236008
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus: 12.-15.6.23
Sted: Hillerød
Delkursusleder: Halfdan Lauridsen
Email: halfdan.lauridsen@regionh.dk

Kursets nummer: 236009
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus: 26.-28.9.2023
Sted: Holbæk
Delkursusleder: Anders Krusenstjerna-Halfstrøm
Email: andh@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236010
Kursets navn: Traumekurset
Dato for kursus: 9.10.-11.10.23
Sted: Herning
Delkursusleder: Maj Friis Jespersen
Email: Maj.Friis.Jespersen@vest.rm.dk

Kursets nummer: 236011
Kursets navn: Symptomer
Dato for kursus: OBS 2 dele: 4./5. 9. og 2.-4.10.23
Sted: Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Delkursusleder: Christian Backer Mogensen
Email: CBM1@rsyd.dk

Kursets nummer: 236012
Kursets navn: Katastrofemedicin og transport for akutlæger
Dato for kursus: 21. - 22.11.2023
Sted:Tinglev
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Rikke Pedersen
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 43 69
E-mail: HUanaestesi@regionh.dk
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23401
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 30. januar - 2. februar 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23402
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 6. – 8. februar 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 23403
Kursets navn: Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn – Hold nov. 2021
Dato for kursus: 27. – 28. februar 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Deepti Jain & Vasti Martinez Castano
E-mail: deepjain@rm.dk & vastmart@rm.dk

Kursets nummer: 23404
Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2020
Dato for kursus: 13. – 14. marts 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23405
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 22. – 23. marts 2023
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Søren Aagaard        
E-mail: soaa@rn.dk

Kursets nummer: 23406
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 23. – 24. marts 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 23407
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2021
Dato for kursus: 28. – 30. marts 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Peter Ahlburg og Casper Jessen
E-mail: p.a@auh.rm.dk og CASJES@rm.dk 

Kursets nummer: 23408
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2019
Dato for kursus: 19. – 21. april 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23409
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold maj 2022
Dato for kursus: 25. – 26. april 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 23410
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 22.- 24. maj 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Kursets nummer: 23411
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2022
Dato for kursus: 1. – 2. juni 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 23412
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 8. juni 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail:thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets nummer: 23413
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold maj 2023
Dato for kursus: 4. – 7. september 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23414
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold maj 2021
Dato for kursus: 11. – 13. september 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 23415
Kursets navn: Anæstesi      - Hold nov.  2020
Dato for kursus: 18. – 19. september 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23416
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2023
Dato for kursus: 26. – 27. september 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 23417
Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd) - Hold maj 2023
Dato for kursus: 28. + 29. september 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Lei Larsen & Josefine Thomsen
E-mail: ulla.lei.larsen@rsyd.dk & josefine.thomsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23418
Kursets navn: Obstetrik anæstesi & Det nyfødte barn - Hold maj 2022
Dato for kursus: 2. – 3. oktober 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
E-mail: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets nummer: 23419
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2020
Dato for kursus: 9. – 11. oktober 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23420
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold maj 2023
Dato for kursus: 26. oktober 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com


Kursets nummer: 23421
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 14. – 15. november 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 23422
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 20. -22. november 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Birgitte Schousboe
E-mail: birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets nummer: 23423
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 28. – 29. nov. 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 23424
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital - Hold maj 2021
Dato for kursus: 4. – 6. december 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer:  23501
Kursets navn: Klinisk Arbejdsmedicin
Dato for kursus: 27. februar – 22. marts
Sted: Ikke endeligt fastlagt
Delkursusleder: Ole Carstensen 
Email: Ole.Carstensen@goedstrup.rm.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Ida Maria Ingeholm Klinkby
Afdelingslæge
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, RegionH
B395 Ambulatorium for Unge
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød
E-mail: ilar0044@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23601
Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2022)
Dato for kursus: 01.02.23
Sted: Århus
Delkursusleder: Stine Helene Randing 
Email: stine@stineranding.dk

Kursets nummer: 23602
Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2022)
Dato for kursus: 02.02.23
Sted: Århus
Delkursusleder: Shelagh Gwendolen Powell 
Email: shelpowe@rm.dk

Kursets nummer: 22603
Kursets navn: Misbrug (Hold 2022)
Dato for kursus: 12.04.2023
Sted: følger
Delkursusleder: Jonatan Hannibal
Email: jonatanh@me.com

Kursets nummer: 23604
Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2022)
Dato for kursus: 13.04.23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23605
Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi (Hold 2023)
Dato for kursus: 18.04.23-20.04.23
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Thaarup Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23606
Kursets navn: Teoretisk kursus Psykoterapi (Hold 2022)
Dato for kursus: 15.-17.05.23
Sted:  Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets nummer: 23607
Kursets navn: Autisme, mental retardering og sjældne neuropyskiatriske tilstande (Hold 2023)
Dato for kursus: 30.05.-01.06.23
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets nummer: 23608
Kursets navn: Psykofarmakologi 1 (Hold 2022)
Dato for kursus: 11.+12.09.23
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 23609
Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2023)
Dato for kursus: 25.-27.09.23
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 23610
Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2022)
Dato for kursus: 04.10.23
Sted: København
Delkursusleder: Niels Patrick Gosden
Email: Patrick.gosden@jrklinik.dk

Kursets nummer: 22611
Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2022)
Dato for kursus: 05.10.2023
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Bork / Anne Line Kjærholm Jørgensen
Email: nannakatrinebork@gmail.comalkj3@hotmail.com

Kursets nummer: 23612
Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2022)
Dato for kursus: 06.10.2023
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets nummer: 23613
Kursets navn:  Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2023)
Dato for kursus:  31.10.-01.11.23
Sted:  Roskilde
Delkursusleder:  Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23614
Kursets navn: Spædbarnspsykiatri (Hold 2023)
Dato for kursus:  16.11.2022
Sted: København
Delkursusleder:  Anne Lise Olsen
Email: alol@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23615
Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2023)
Dato for kursus: 17.11.2022
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets nummer: 23616
Kursets navn: Angst og psykosomatik (Hold 2022)
Dato for kursus: 21.11.2023
Sted: følger
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23617
Kursets navn: Affektive lidelser (Hold 2022)
Dato for kursus: 22.11.2022
Sted: følger
Delkursusleder: Rikke Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23618
Kursets navn: Skizofreni (Hold 2022)
Dato for kursus: 04.12.2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Martin Nygaard Hansen
Email: Martihan@rm.dk

Kursets nummer: 23619
Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2022)
Dato for kursus:  05.12.2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nielsen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: Delkursus 1 (23702)
Kursets navn: Den geriatriske patient og lokalbehandling
Dato for kursus: 18.-19. april 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Anne Danielsen, Luise Idorn
Email: anne.danielsen@dadlnet.dk, luise.idorn@gmail.com 

Kursets nummer: Delkursus 2 (23703)
Kursets navn: Den kløende patient og pædiatri
Dato for kursus: 10.-12. maj 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Christian Vestergaard og Charlotte Gotthard Mørtz
Email: chrivest@rm.dk

Kursets nummer: Delkursus 4 (23706)
Kursets navn: Den akutte patient
Dato for kursus: 8.-10. november 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Claus Zachariae og Diljit Knudsen
Email: claus.zachariae@regionh.dk, diljit.kaur.knudsen.02@regionh.dk  

Kursets nummer: Delkursus 3 (23707)
Kursets navn: Venerologi og anogenitale sygdomme
Dato for kursus: 6.-8. december 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Tine Vestergaard og Helle Kiellberg Larsen
Email: tine.vestergaard@rsyd.dk, helle.kiellberg.larsen@regionh.dk

Kursets nummer: Delkursus 5 (23704)
Kursets navn: Hudens tumorer
Dato for kursus: 18.-20. september 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Henrik Lorentzen og Tine Vestergaard 
Email: henrlore@rm.dk, tine.vestergaard@rsyd.dk

Kursets nummer: Delkursus 0 (23705)
Kursets navn: Basal dermatologi Vest
Dato for kursus: 6. oktober 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Sumangali Prasad, Henrik Lorentzen og Majken Dalager
Email: sumangali.chandra.prasad@rsyd, henrlore@rm.dk, m.dalager@rn.dk

Kursets nummer: Delkursus 0 (23701)
Kursets navn: Basal dermatologi Øst
Dato for kursus: 17. april 2023
Sted: Roskilde Sygehus
Delkursusleder: Ulrikke Lei, Berit Carlsen og Kristina Ibler
Email: ulrikke.lei@regionh.dk, berit.christina.carlsen.01@regionh.dk, ksi@regionsjaelland.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Lars Alling Møller
Telefon: 2892 4524
E-mail: hovedkursusleder@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23901
Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 
Dato for kursus:  7.-9. februar (uge 6) 2023
Sted: Aarhus Universitetshospital.
Delkursusledere: Afdelingslæge ph.d. Lise Brogaard;  Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og Professor, overlæge, dr.med. Lone Krebs, Hvidovre Hospital, Lone.krebs@regionh.dk.

Kursets nummer: 23902
Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI     
Tidspunkt: 20.-21. april 2023 (uge 16) 2023
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Professor, overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets nummer: 23903
Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 8.-11. maj (uge 19) 2023.
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets nummer: 23904
Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 
Tidspunkt: 24.-26. maj (uge 21) 2023
Sted: Horsens.
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets nummer: 23905
Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
Tidspunkt: 1.-2. juni 2023 (uge 22) 2023 (kurset er dubleret). 
Sted: Hvidovre Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen Afdelingslæge, Ph.D.FertilitetsklinikkenAfd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk.

Kursets nummer: 23906
Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 
Tidspunkt: 7.-9. juni 2023 (uge 23), 2023.
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anne-Mette Bay Bjørn, Regionshospitalet i Horsens, annbjoer@rm.dk og Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets nummer: 23907
Kursets navn: FØTALMEDICIN 
Tidspunkt: 24. oktober -27. oktober (uge 43) 2023.
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby                                                       
Delkursusledere: Overlæge, ph.d Ida Kirkegaard idakirke@rm.dk og Afdelingslæge, ph.d. Malou Barbosa malopint@rm.dk  Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital. 

Kursets nummer: 23908
Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 30. oktober -1. november (uge 44) 2023.
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk 

Kursets nummer: 23909
Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 22.-24. november (uge 47) 2023
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets nummer: 239010
Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
Tidspunkt:  30 november -1. december (uge 48) 2023 (kurset er dubleret). 
Sted: Hvidovre Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen Afdelingslæge, Ph.D.FertilitetsklinikkenAfd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231001
Kursets navn: Diabetes- og ernæringsbetingede sygdomme
Dato for kursus: ikke fastsat
Sted: Århus
Delkursusleder:  Julie Støy
Email: julistoe@rm.dk

Kursets nummer: 231002
Kursets navn: Laboratorieteknik
Dato for kursus: ikke fastsat
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Schwarz
Email: peter.schwarz@regionh.dk

Kursets nummer: 231003
Kursets navn: Hypofysesygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets nummer: 231004
Kursets navn: Binyresygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder:  Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets nummer: 231005
Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Odense
Delkursusleder: Steen Bonnema
Email: steen.bonnema@rsyd.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursusnummer: 231101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231102
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnumer 231103
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted:København
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursusnummer: 231104
Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231105
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 231106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2023
Sted:Odense
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursus Nummer 231107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 231109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder:  Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com 

Kursusnummer 231110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus  
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusummer 231111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk

Kursusnummer 231112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursusnummer 231113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen 

Email: ellenk@biomed.au.dk
Kursusnummer 231114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 231115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Slagelse. 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231116
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: November 23 
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 231117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: 
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 231115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Sjælland 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: November 23
Sted: Sjælland
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231119 
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 231120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: : Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 231123
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk 

Kursusnummer 231128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Roskilde 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus 
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 231132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: Maja.Thiele@rsyd.dk

Kursusnummer 231133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 231134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 231133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus:  November 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: maja.thiele@rsyd.dk


Kursusnummer 231137
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 231137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 231138
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 231139
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 231140
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus 
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 231141
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 231142
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: 
Delkursusleder: Annette Tolbøl Lund Brixen. Line Hammer Dohn
Email: line.hammer.dohn.02@regionh.dk
Annette.torboel.lund.brixen@regionh.dk

Kursusnummer 231143
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Kursusnummer 231144
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Vejle
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 231145
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, jonas.soerensen@regionh.dk 

Kursusnummer 231146
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: 
Delkursusleder: Gitte Mølgård Hansen
Email: gitte.moelgaard.hansen@rm.dk

Kursusnummer 231147
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: 
Delkursusleder: Torben Strodl Andersen
Email: torben.strodl.andersen@rsyd.dk

Kursusnummer 231148
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted:  København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Jonas Sørensen
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk

Kursusnummer 231149
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 231150
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 231151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard 
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursusnummer 231152
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus 
Delkursusleder: Jeppe Rosenbæk 
Email: jeppe.rosenbaek@rm.dk

Kursusnummer 231153
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 231151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard 
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursusnummer 231154
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard 
Email: d319783@dadlnet.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231201
Kursets navn: Hepatologi
Dato for kursus: 13.03.23-16.03.23
Sted:  DGI-byen
Delkursusleder: Henriette Lambert/Aleksander Krag
Email: Henriette.lambert@regionh.dk/Aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets nummer: 231202
Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi
Dato for kursus: 12.1.23-13.1.23.
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Srdan Novovic/Stig Borbjerg Laursen
Email: Srdan.novovic@regionh.dk/Stig.laursen@rsyd.dk

Kursets nummer: 231203
Kursets navn: Avanceret gastroenterologi og hepatologi
Dato for kursus: Sidste kvartal 2023
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen/Henning Grønbæk
Email: Jens.kjeldsen@rsyd.dk/Henngroe@rm.dk

Kursets nummer: 231204
Kursets navn: Møde for alle delkursusledere samt hovedkursusledelsen i specialet
Dato for kursus: Maj/juni 2023
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Bo Søndergaard
Email: bo.soendergaard@regionh.dk

 

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231301
Kursets navn: Geriatriske sygdomme 1, hjerte, lunge, endo
Dato for kursus: 26.-27. april 2023 og 7.-8. juni 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Catherine Foss og Seham Shahla
Email: annefoss@rm.dk og sehashah@rm.dk

Kursets nummer: 231302
Kursets navn: Den Geriatriske Ekspert
Dato for kursus: November 2023, dato følger
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Martin Schultz og Pia Kannegaard
Email: Martin.Schultz@regionh.dk og pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231401
Kursets navn: Lavmaligne lymfeproliferative sygdomme
Dato for kursus: 1. og 2. februar 2023
Sted: Vejle
Delkursusleder: Michael Roost Clausen og Peter Brown 
Email: Peter.Brown@regionh.dk og Michael.Roost.Clausen@rsyd.dk

Kursets nummer: 231402
Kursets navn: M-komponent sygdomme
Dato for kursus: 28. februar og 1.marts
Sted: Odense
Delkursusleder: Trine Silkjær og Thomas Lund 
Email: Thomas.Lund2@rsyd.dk og trinsilk@rm.dk

Kursets nummer: 231403
Kursets navn: Højmaligne lymfeproliferative sygdomme
Dato for kursus: 22. og 23. marts 2021
Sted: København
Delkursusleder: Michael Roost Clausen og Peter Brown 
Email: Peter.Brown@regionh.dk og Michael.Roost.Clausen@rsyd.dk

Kursets nummer:231404
Kursets navn: Den hæmatologiske patient
Dato for kursus: 19.-21. september 2021
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Frederiksen og Andreas Glenthøj
Email: andreas.glenthoej@regionh.dk og henrik.frederiksen@rsyd.dk

Kursets nummer:231405
Kursets navn: Kommunikation i hæmatologi
Dato for kursus: oktober 2021 datoer følger
Sted: København
Delkursusleder: Stine Novrup Clemmensen og Laura Mors Haunstrup 
Email: lamo@rn.dk og stine.novrup.clemmensen.02@regionh.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledelse

Michala Vaaben Rose
Afdelingslæge, ph.d. 
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: michala.vaaben.rose@regionh.dk

Inge Kristine Holden
Overlæge, PhD, MPH
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 4 
5000 Odense C 
E-mail: Inge.Holden@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231501
Kursets navn:  Immundefekt og Feber af ukendt årsag
Dato for kursus: 30-31 januar 2023
Sted: København
Delkursusleder: Marie Helleberg og Trine Mogensen
Email: marie.helleberg@regionh.dk og trinmoge@rm.dk 

Kursets nummer: 231502
Kursets navn: Kardiopulmonale Infektioner og Tuberkulose
Dato for kursus: 29-30 marts 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Stig Lønberg Nielsen, Andreas Knudsen og Michala Rose
Email: stig.nielsen@rsyd.dk, jesper.andreas.knudsen@regionh.dk og michala.vaaben.rose@regionh.dk 

Kursets nummer: 231503
Kursets navn: Gastroenterologiske Infektioner og Hepatitis
Dato for kursus: Efterår 2023
Sted: Endnu ikke meldt ud
Delkursusleder: Micha Jepsen, Lone Mygind og Belinda Mössner
Email: micha.phill.groenholm.jepsen@regionh.dklone.mygind@rn.dk og Belinda.Mossner@rsyd.dk

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Martin Snoer
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Formand for DCS uddannelsesudvalg, Hovedkursusleder
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Telefon: 22 40 43 78
E-mail: marsn@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231601
Kursets navn: TEE kursus (forår)
Dato for kursus: Uge 17 2023
Sted: Ålborg 25/4, Odense 25/4 og København 26/4
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets nummer: 231602
Kursets navn: TEE kursus (efterår)
Dato for kursus: Uge 49 2023
Sted: Ålborg 5/12, Odense 5/12 og København 6/12
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets nummer: 231603
Kursets navn: HU1 (E2022/F2023)
Dato for kursus: 10.-12. oktober 2023
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets nummer: 231604
Kursets navn: HU2 (E2021/F2022)
Dato for kursus: 26.-28. september 2023
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Nbru@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 231605
Kursets navn: HU3 (E2020/F2021)
Dato for kursus: 12.-15. juni 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Kristina Høeg Vinther
Email: Kristina.Hoeg.Vinther@rsyd.dk

Kursets nummer: 231606
Kursets navn: HU4 (E2019/F2020)
Dato for kursus: 25.-27. april 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets nummer: 231607
Kursets navn: HU5 (E2018/F2019)
Dato for kursus: 24.-25. januar 2023
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Overlæge
Medicinsk afdeling
Sygehus Lillebælt Vejle
E-mail: Morten.hornemann.borg@rsyd.dk 

 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231701
Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi
Dato for kursus: 16.-17. januar
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 231702
Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 6. + 7. november
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle
Delkursusleder: Anders Løkke og Nina Skavlan Godtfredsen
Email: aloekke@gmail.com og nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk

Kursets nummer: 231703
Kursets navn: Kursus i astma
Dato for kursus: 13. + 14. marts
Sted:  Aarhus
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmid
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets nummer: 231704
Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 15.+16. marts
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinaskjo@rm.dk

Kursets nummer: 231705
Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner
Dato for kursus: 23. + 24. oktober
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Andreas Fløe Hvass og Ole Hilberg
Email: andrniel@rm.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets nummer: 231706
Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 17. + 18. april
Sted: Gentofte Sygehus
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets nummer:231707
Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 6.-8. november
Sted: København
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk

Kursets nummer: 231708
Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 6. + 7. februar
Sted: Gentofte Sygehus
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og kabend@rm.dk

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Overlæge Marsela Resuli
Endokrinologisk Nefrologisk Afdeling
NOH Hillerød
Tlf 4829 3391
E-mail: marsela.resuli@regionh.dk

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen
Tlf. 4732 2140
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231801
Kursets navn: Akut og kronisk glomerulonephritis, HUS og TTP
Dato for kursus: 17.-20. april 2023
Sted: Ålborg 
Delkursusleder: Ditte Hansen og Jens Dam Jensen
Email: ditte.hansen.04@regionh.dk og jens.k@rn.dk

Ansøgningsfrist er 1.3.23


Kursets nummer: 231802
Kursets navn: Kursus i Nyrefysiologi
Dato for kursus: 20.-22. november 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thiesson og Claus Bistrup
Email: helle.thiesson@rsyd.dk og Claus.Bistrup@rsyd.dk

Ansøgningsfrist er 1.9.23


Kursets nummer: 231803
Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese
Dato for kursus: 2. og 3. oktober (Skejby) og 15. og 16. november, 2023 (Ålborg)
Sted: Århus og Ålborg
Delkursusleder: Jesper Mosgaard Rantanen og Dinah Khatir
Email: jemr@rn.dk og DINKHA@rm.dk

Ansøgningsfrist er 1.8.23 – OBS begge dele forventes taget samme år.

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig

I lige år:  
Transplantation og Hypertension

I ulige år: 
Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis

Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen. 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231901
Kursets navn: Delkursus 1
Dato for kursus: 25.-28. september 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: lars.juul.01@regionh.dk

Kursets nummer: 231902
Kursets navn: Delkursus 2
Dato for kursus: 6.-9. februar 2023
Sted:  Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Ellen-Margrethe Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk

Kursets nummer: 231903
Kursets navn: Delkursus 3
Dato for kursus: 9.-12. oktober 2023
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: aneshl@rm.dk

Kursets nummer: 231904
Kursets navn: Delkursus 4
Dato for kursus: 27. februar-2. marts 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk

Kursets nummer: 231905
Kursets navn: Delkursus 5
Dato for kursus: 11.-14. september 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder:  Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Jonas Eiberg
Professor,  PhD 
Karkirurgisk afdeling og Københavns Universitet 
Rigshospitalet
E-mail: jonas.peter.eiberg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 232001
Kursets navn: Basalt ultralydskursus for karkirurger (externt kursus via ESVS)
Dato for kursus: 19/1-21/1-2023 (inkl)
Sted: Rigshospitalet 
Delkursusleder: Kim Kargaard Bredahl
Email: <kim.kargaard.bredahl@regionh.dk>

Kursets nummer: 232002
Kursets navn: Kursus i mesenterial iskæmi og dialyse adgange
Dato for kursus: 22/3 2023 fra 09.30 til 16.00
Sted: Ålborg Universitets Hospital
Delkursusleder: Christian Nikolaj Petersen
Email: <chnp@rn.dk>

Kursets nummer: 232003
Kursets navn: Basale endovaskulære teknikker (externt kursus via CAMES)
Dato for kursus: 3-4 kurser a 2 kursister i efterår-vinter 2023 (3 dages kursus)
Sted: CAMES Rigshospitalet, København 
Delkursusleder: Michael Strøm
Email: <Michael.Stroem@regionh.dk>

Kursets nummer: 232004
Kursets navn: Kursus i Aneurismesygdomme
Dato for kursus: 31/08 – 01/09 2023
Sted: Aahus Universitets Hospital
Delkursusleder: Jacob William Budtz-Lilly 
Email: <jacobudt@rm.dk>

Kursets nummer: 232005
Kursets navn: Kursus i venesygdomme for karkirurger
Dato for kursus: 11/9-2023
Sted: Kolding
Delkursusleder: Morten Stahl Madsen 
Email: <Morten.Stahl.Madsen@rsyd.dk>

Kursets nummer: 232006
Kursets navn: Kursus i kar relateret mikrobiologi og infektioner.
Dato for kursus: 9 maj 2023
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Karl Johan Sörelius 
Email: <karl.johan.soerelius@regionh.dk>

Kursus finianceret af Videreuddannelsessekretariaterne (IKKE SST BUDGET)
Kursets navn: Forskningstræning modul 2, karkirurgi 
Dato for kursus: 6-9 november 2023 (4 dg)
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
E-mail: nikolaj.eldrup@regionh.dk

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2023

Kursusnavn: Mamma kirurgi 1087
Kursusnummer: 232101
Dato for kursus: 27-02-2023-27-02-2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Marianne Lautrup
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursusnavn: Teoretisk fælleskirurgisk kursus 1083
Kursusnummer: 232102
Dato for kursus: 16-03-2023-17-03-2023
Sted: Hillerød
Delkursusleder: Katrine Kanstrup
Email: katrine.kanstrup@regionh.dk

Kursusnavn: Den kirurgiske kræftpatient 1110
Kursusnummer: 232103
Dato for kursus: 12-04-2023-14-04-2023
Sted: København
Delkursusleder: Stefan Burgdorf & Pieter de Heer
Email: stefan.kobbelgaard.burgdorf.02@regionh.dk
Email: pieter.de.heer@regionh.dk

Kursusnavn: Den akutte kirurgiske patient 1089
Kursusnummer: 232104
Dato for kursus: 24-04-2023-26-04-2023
Sted: København
Delkursusleder: Anders Peter Gerholt Skovsen